Hỏi Đáp

Cách quản trị các khoản nợ phải thu trong doanh nghiệp | LUẬT HT LEGAL VN

Các khoản nợ phải thu là gì

Video Các khoản nợ phải thu là gì

Các khoản phải thu là khoản tiền mà khách hàng nợ công ty để mua hàng hóa và dịch vụ của công ty theo hình thức tín dụng.

Các khoản phải thu còn có thể hiểu theo nghĩa rộng là việc doanh nghiệp thu hồi một phần kinh phí mà doanh nghiệp chịu trách nhiệm dưới hình thức chiếm dụng hoặc cấp tín dụng thương mại của các tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài doanh nghiệp. Hầu như bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có các khoản phải thu, nhưng với quy mô và mức độ khác nhau, từ không đáng kể đến không quản lý được. Theo ngành nghề kinh doanh khác nhau thì tỷ trọng các khoản phải thu của các doanh nghiệp cũng khác nhau. Các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp, bao gồm: giá trị hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp đã cung cấp cho khách hàng nhưng khách hàng chưa thanh toán; ứng trước cho người bán để cung cấp hàng hóa, dịch vụ; được khấu trừ thuế; ứng trước cho cán bộ, công nhân viên kinh doanh; các khoản phải thu khác như bồi thường thiệt hại cá nhân và tập thể chưa thu hồi được, trong đó phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong nội dung nghiên cứu, tác giả chủ yếu tập trung vào các khoản phải thu khách hàng. Loại nợ này ít nhiều phụ thuộc vào các yếu tố như điều kiện kinh tế, giá cả hàng hóa, dịch vụ; chính sách tín dụng; năng lực tài chính của doanh nghiệp… Trong đó, chính sách bán hàng có ảnh hưởng lớn nhất đến quy mô khoản phải thu.

Trong nền kinh tế thị trường, việc cung cấp các chính sách tín dụng thương mại là một phương tiện không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Bằng cách bán hàng theo hình thức tín dụng, doanh nghiệp có thể nâng cao khả năng cạnh tranh và giúp đạt được mục tiêu mở rộng thị trường, thu hút lượng lớn khách hàng, tăng doanh thu, giảm doanh thu, tránh dư thừa hàng tồn kho, từ đó tăng doanh thu. doanh thu và lợi nhuận. Mặt khác, bán hàng tín dụng giúp công ty tăng cường mối quan hệ với khách hàng và tăng tốc độ bán hàng, từ đó giảm chi phí lưu kho và giúp tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách tín dụng trong một doanh nghiệp sẽ tạo ra các khoản phải thu, chiếm dụng tài sản, tăng chi phí và nguy cơ nợ khó đòi, mất khả năng thanh toán. Từ đó gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của dn. Do đó, quản lý các khoản phải thu liên quan đến sự đánh đổi giữa lợi nhuận, chi phí và rủi ro. Làm thế nào để cân đối giữa lợi nhuận, chi phí và rủi ro trong quản lý các khoản phải thu và giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu quản lý là một vấn đề mà các nhà quản lý phải đối mặt. Trong phần này, tác giả tập trung vào việc quản lý các khoản phải thu của khách hàng.

Một công ty quản lý các khoản phải thu của khách hàng bằng cách: phân tích uy tín tài chính của khách hàng; xác định chính sách tín dụng; theo dõi và thu thập các khoản phải thu.

Trước tiên, hãy phân tích danh tiếng tài chính của khách hàng:

Phân tích mức độ tín nhiệm tài chính của khách hàng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Đối với doanh nghiệp, việc phân tích uy tín tài chính của khách hàng giúp doanh nghiệp tránh được những tổn thất do nợ không có khả năng thu hồi. Đây là việc cần phải làm trước khi quyết định có bán tín dụng cho khách hàng hay không. Khi phân tích, doanh nghiệp có thể dựa vào các nguồn thông tin từ báo cáo tài chính của khách hàng, kết quả xếp hạng tín nhiệm, lịch sử thanh toán của khách hàng, các vị trí kinh doanh, ngân hàng, tổ chức khác. Từ những thông tin thu thập được, dn sẽ đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng và có thể đưa ra quyết định nới lỏng, thắt chặt hay từ chối việc bán tín dụng cho khách hàng. Quy trình đánh giá tín dụng của khách hàng được thể hiện trong hình sau:

Xem Thêm : KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT VÀ QUY

Capture 278

Thứ hai, xác định chính sách tín dụng

Các quyết định về chính sách tín dụng liên quan đến sự đánh đổi giữa chi phí liên quan đến các khoản phải thu và doanh thu bổ sung được tạo ra từ việc bán hàng hóa theo hình thức tín dụng. Trong đó, các khoản chi liên quan đến các khoản phải thu bao gồm:

– Chi phí Cơ hội: Đại diện cho khoản lợi nhuận bị mất đi do sử dụng vốn sai mục đích, được xác định bằng cách nhân tỷ lệ chiếm dụng vốn trung bình với lợi tức trên vốn của công ty.

– Chi phí Quản lý: Chi phí phát sinh trong việc điều tra tình trạng tín dụng của khách hàng; chi phí theo dõi và quản lý từ khi phát sinh khoản phải thu đến khi thu nợ; chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi nợ;…

Quy mô của các khoản phải thu được xác định dựa trên doanh số tín dụng trung bình hàng ngày và kỳ thu tiền bình quân.

Có bốn yếu tố mà các công ty cần xem xét khi quyết định chính sách tín dụng của mình: tiêu chí tín dụng, thời hạn tín dụng, chiết khấu thanh toán và rủi ro tín dụng. Trên thực tế, doanh số tín dụng phụ thuộc vào số lượng bán tín dụng. Khách hàng, Giá bán trên Tín dụng và Điều khoản Bán hàng khi Có Tín dụng. Các yếu tố này phụ thuộc vào chính sách tín dụng của từng công ty. Vì vậy, tùy theo tình hình thực tế và điều kiện hoạt động, tình hình tài chính của mỗi công ty mà các chính sách tín dụng khác nhau, các khoản phải thu của mỗi công ty cũng khác nhau.

Xem Thêm : Điềm báo hắt xì hơi 1 cái, 2 cái, 3 cái liên tục theo ngày giờ từ A – Z

– Tiêu chí Tín dụng: là các yếu tố liên quan đến sức mạnh tài chính cần thiết của mỗi khách hàng và mức độ tín nhiệm để được chấp nhận tín dụng. Do đó, những khách hàng có khả năng tài chính hoặc uy tín tín dụng thấp hơn mức tiêu chuẩn có thể chấp nhận được sẽ bị từ chối cấp tín dụng. dn muốn tăng doanh số bán hàng, thu hút nhiều khách hàng và tăng doanh thu. dn có thể điều chỉnh tiêu chuẩn tín dụng bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng. Câu hỏi đặt ra khi nào nên và không nên hạ các tiêu chuẩn tín dụng. Những thay đổi trong tiêu chuẩn tín dụng đòi hỏi phải phân tích và xem xét các lợi ích, chi phí và rủi ro dẫn đến. Trong điều kiện rủi ro không đổi, nếu lợi nhuận tăng thêm do điều chỉnh tiêu chuẩn tín dụng lớn hơn chi phí tăng thì doanh nghiệp nên giảm tiêu chuẩn tín dụng. Ngược lại, nếu lợi nhuận tăng thêm nhỏ hơn chi phí gia tăng thì không nên điều chỉnh tiêu chí tín dụng.

– Thời hạn tín dụng: là khoảng thời gian người mua chậm thanh toán, kể từ ngày giao hàng đến ngày nhận hàng. Theo tình hình thực tế của từng doanh nghiệp, thời hạn bán tín dụng có thể khác nhau. Việc lựa chọn thời hạn tín dụng đòi hỏi phải phân tích và cân nhắc giữa lợi ích, chi phí và rủi ro khi thay đổi thời hạn tín dụng.

– Chiết khấu Thanh toán: là mức chiết khấu mà khách hàng được hưởng khi thanh toán trước hạn, được xác định theo tỷ lệ phần trăm của món hàng trên hóa đơn, nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán trước hạn. Khi tỷ lệ chiết khấu thanh toán tăng lên, các yếu tố khác thay đổi như: doanh thu tăng, doanh thu trên một đô la bán hàng của doanh nghiệp giảm, các khoản phải thu giảm và do đó, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, các khoản phải thu chi phí đầu tư, phí thu hộ và nợ khó đòi. giảm bớt. Tuy nhiên, chiết khấu thanh toán làm giảm lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp cần tính toán xem khoản tiết kiệm được từ việc giảm chi phí đầu tư có đủ bù đắp phần lợi nhuận giảm từ các khoản chiết khấu cho khách hàng hay không?

Ba là, theo dõi và thu thập các khoản phải thu

Bán hàng theo hình thức tín dụng giúp tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc bán tín dụng có thể làm tăng nợ quá hạn, tăng tổn thất do nợ không có khả năng thu hồi, và làm cho doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ. Do đó, các nhà quản lý cần có những biện pháp thu hồi nợ, và làm sao để kiểm soát được tỷ lệ nợ khó đòi.

dn cần có biện pháp quản lý các khoản phải thu để thu nợ đúng hạn và xử lý nợ quá hạn, để thu được nợ đến hạn kịp thời, hàng tháng phải lập sổ kế toán chi tiết cho từng khách hàng. Đồng thời, thông tin thực hiện trả nợ của từng khách hàng được ghi lại, thuận tiện cho việc phân tích và đánh giá khách hàng sau này. Doanh nghiệp cần có những biện pháp cụ thể đối với các khoản nợ quá hạn như gia hạn nợ, thỏa thuận, xử lý nợ, yêu cầu pháp luật can thiệp, bán nợ, v.v.

Công ty luật ht legal vn cung cấp cho khách hàng các giải pháp quản lý và xử lý nợ thường xuyên và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Hotline: 09 6161 4040 – 09 4517 4040 Email: [email protected]

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button