Hỏi Đáp

Bản chất là gì? Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng?

Chất của sự vật hiện tượng là gì

Bản chất và hiện tượng tồn tại một cách khách quan. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, quan điểm duy tâm không nhìn nhận hoặc hiểu đúng về sự tồn tại khách quan của bản chất và hiện tượng, họ cho rằng bản chất không thực sự tồn tại và chỉ là một cái tên trống rỗng. Nó do con người sáng tạo ra, hiện tượng tồn tại, nhưng nó chỉ là sự tổng hợp các tình cảm của con người, và nó chỉ tồn tại ở tính chủ quan của con người.

Các nhà duy tâm khách quan thừa nhận sự tồn tại thực sự của tự nhiên, nhưng chúng không thuộc về bản thân sự vật, mà chỉ là những thực thể tinh thần theo quan điểm của họ. Vậy thực chất là gì? Ý nghĩa phương pháp luận, mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng?

1. b ản chất là gì ?

Bản chất là một phạm trù triết học, chỉ tổng hợp những mặt khác nhau, tất nhiên, mối quan hệ bên trong của sự vật là tương đối ổn định, quy định sự vận động và phát triển của sự vật. Chẳng hạn, trong xã hội có giai cấp, bản chất của nhà nước là công cụ độc tài của giai cấp thống trị về kinh tế xã hội. Phẩm chất này thể hiện dưới nhiều hình thức cụ thể khác nhau tùy thuộc vào các quan hệ giai cấp trong xã hội. Bản chất gắn liền với cái chung, nhưng không phải cái chung nào cũng là bản chất. Chỉ những cái chung quy định sự phát triển và vận động của sự vật mới là cái chung. Ví dụ, người Việt Nam (nói chung) có tóc đen và da vàng. Nhưng tóc đen và da vàng phổ biến không phải là bản chất phổ biến của người Việt Nam. Bản chất và quy luật là những phạm trù ở cùng cấp độ, nhưng bản chất bao quát và phong phú hơn quy luật.

Tóm lại, bản chất là tổng hợp các mặt khác nhau, và mối quan hệ bên trong của sự vật đương nhiên là tương đối ổn định, quy định sự vận động và phát triển của sự vật.

Ví dụ: Bản chất con người là tổng thể các mối quan hệ xã hội trong cuộc sống. Nếu ai đó không có bất kỳ kết nối xã hội nào, dù là nhỏ nhất, thì người đó không thực sự là con người.

2. Đây là hiện tượng gì?

– Hiện tượng là sự biểu hiện những mặt, những mối liên hệ bên ngoài của bản chất của sự vật, hiện tượng.

Ví dụ, màu da cụ thể của một người nào đó là trắng, vàng hoặc đen … đó chỉ là một hiện tượng, một vẻ bề ngoài.

Vì vậy, bản chất là mặt bên trong, mặt tương đối ổn định của hiện thực khách quan. Nó ẩn đằng sau sự xuất hiện của các hiện tượng và xuất hiện thông qua chúng.

Ngược lại, hiện tượng là mặt bên ngoài, linh hoạt hơn và có thể thay đổi được của thực tế khách quan. là một biểu hiện tự nhiên.

3. Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng:

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, bản chất và hiện tượng có mối quan hệ biện chứng sau đây:

Xem thêm: Năng suất là gì? Năng suất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay

3. 1. Các hiện tượng tự nhiên và khách quan trong cuộc sống:

– Dù con người có nhận ra hay không thì bản chất và hiện tượng đều có thực và khách quan.

Lý do là vì:

+ Mọi thứ đều được tạo thành từ các phần tử. Các yếu tố này có liên quan và đan xen với nhau, tất nhiên là có mối quan hệ, có mối quan hệ tương đối ổn định. Các mối quan hệ này tạo thành bản chất của sự vật.

+ Sự vật tồn tại một cách khách quan. Nhưng các mối quan hệ tất nhiên là tương đối ổn định, bên trong sự vật, nên tất nhiên chúng cũng tồn tại một cách khách quan.

+ Hiện tượng chỉ là cái biểu hiện ra bên ngoài của bản chất cho chúng ta thấy, nên hiện tượng cũng tồn tại một cách khách quan.

3. 2. Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng:

–Không chỉ tồn tại khách quan mà giữa bản chất và hiện tượng còn có mối liên hệ hữu cơ, liên hệ rất chặt chẽ với nhau.

3.3. Mọi thứ đều là sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng:

Xem Thêm : Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 6 – Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn

Đầu tiên thể hiện sự thống nhất:

+ Bản chất luôn được bộc lộ qua các sự vật hiện tượng. Bản chất nào cũng được bộc lộ qua hiện tượng tương ứng.

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng

+ Hiện tượng luôn là biểu hiện của bản chất. Mọi hiện tượng ở một mức độ nào đó đều là biểu hiện của bản chất.

Về bản chất, bản chất và hiện tượng tương thích với nhau. Không có bản chất là tồn tại thuần túy, không có hiện tượng. Ngược lại, mọi hiện tượng không phải là biểu hiện của một phẩm chất nào đó.

3.4. Các tính chất khác nhau cho thấy các hiện tượng khác nhau:

Khi các thuộc tính thay đổi, các hiện tượng tương ứng cũng vậy. Khi bản chất biến mất, hiện tượng mà bản chất biểu hiện cũng vậy.

– Chính vì sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng nên giữa sự vật quy định sự vận động, phát triển của sự vật với những biểu hiện muôn hình vạn trạng của chúng, ta có thể tìm ra điểm chung trong nhiều sự vật hiện tượng cụ thể và tìm ra các quy luật phát triển các hiện tượng này.

4. Ý nghĩa phương pháp luận:

Muốn nhận thức sự thật, hiện tượng không thể chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, mà phải đi sâu vào bản chất. Người ta phải trải qua nhiều hiện tượng khác nhau để nhận ra bản chất. Theo Lê-nin: “Bộ óc con người sâu sắc vô hạn, từ hiện tượng đến bản chất, từ bản chất cấp một… đến bản chất cấp hai…”.

Nhiệm vụ nhận thức nói chung và khoa học nhận thức nói riêng là xác định bản chất của sự vật.

Nhưng trong hoạt động thực tế, chúng ta phải dựa vào bản chất chứ không phải hiện tượng.

-Vì bản chất của tồn tại khách quan là ở bản thân sự vật, nên bản chất của sự vật chỉ có thể tìm thấy bên trong sự vật, mà không thể tìm thấy bên ngoài sự vật. Khi tóm tắt thực chất của sự vật, chúng ta phải tránh những nhận định chủ quan, độc đoán.

Xem thêm: Sản phẩm là gì? Các thuộc tính cơ bản của hàng hóa là gì?

– Vì bản chất không tồn tại ở dạng thuần tuý mà luôn bộc lộ ra thế giới bên ngoài thông qua hiện tượng tương ứng của nó, nên bản chất chỉ có thể được tìm thấy trên cơ sở nghiên cứu hiện tượng.

– Trong quá trình nhận thức bản chất của sự vật, nhiều hiện tượng khác nhau phải được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau.

Điều này là như vậy bởi vì một hiện tượng luôn thể hiện bản chất của nó dưới dạng đã được sửa đổi, thậm chí đôi khi làm biến dạng nó.

Nhưng trong những hoàn cảnh nhất định, trong một khung thời gian nhất định, chúng ta không bao giờ có thể xem xét đầy đủ mọi hiện tượng biểu hiện bản chất của sự vật. Vì vậy, chúng ta phải ưu tiên những hiện tượng điển hình trong những tình huống điển hình.

Tất nhiên, kết quả kiểm tra như vậy có thể không phản ánh đầy đủ bản chất của sự việc. Điều này chỉ phản ánh một mức độ nhất định của nó. Quá trình đi vào cấp độ tiếp theo, ngày càng sâu hơn vào bản chất của sự vật, là một quá trình rất khó khăn, lâu dài, tế nhị và không bao giờ kết thúc.

Đồng thời, chúng ta cần phải rất cẩn thận khi tóm tắt bản chất của mọi thứ.

5 . Đ b ản chất và hiện tượng cũng trái ngược nhau:

Xem Thêm : Những câu “thần chú” hoá học cứu rỗi cuộc đời bao thế hệ học sinh: Khi cần may áo záp sắt

-Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng là sự thống nhất biện chứng.

Đó là, có sự khác biệt trong sự thống nhất này.

Xem thêm: Tổng hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin và Ứng dụng của Tổng hợp

Nói cách khác, mặc dù bản chất và hiện tượng thống nhất với nhau, về bản chất là tương thích với nhau, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tương thích.

Đó là vì bản chất của sự vật luôn được biểu hiện thông qua sự tương tác của sự vật với sự vật xung quanh. Những sự vật xung quanh đó có tác động trở lại hiện tượng trong quá trình tác động qua lại, làm cho nội dung của hiện tượng thay đổi ở một mức độ nhất định.

Như vậy, hiện tượng tự nó biểu hiện ra, không phải bản chất.

-Sự trùng hợp không hoàn toàn làm cho sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng trở thành sự thống nhất của các mâu thuẫn.

Mâu thuẫn giữa tính thống nhất giữa bản chất và hiện tượng thể hiện ở chỗ:

+ Bản chất phản ánh tính phổ biến tất yếu, cùng quy định sự tồn tại và phát triển của sự vật. Hiện tượng phản ánh cá nhân.

Như vậy, bản chất giống nhau thể hiện ở nhiều hiện tượng khác nhau khi điều kiện và hoàn cảnh thay đổi.

Nội dung cụ thể của mỗi hiện tượng không chỉ phụ thuộc vào bản chất, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể mà bản chất đó biểu hiện ra bên ngoài. Do đó, hiện tượng phong phú hơn bản chất. Ngược lại, bản chất sâu xa hơn hiện tượng.

Xem thêm: Phát triển là gì? Nguyên tắc phát triển của triết học Mác – Lênin?

+ thực chất là nội hàm tiềm ẩn của thực tại khách quan. Hiện tượng là sự xuất hiện của hiện thực khách quan.

Hình thức biểu hiện bản chất của một hiện tượng khác với bản chất bên trong của nó, nhưng ở dạng biến dạng, thường xuyên làm sai lệch nội dung thực sự của bản chất. Ví dụ, bạn nhúng một phần thước vào chậu nước, ta sẽ thấy thước bị cong, trong khi thực tế thước vẫn thẳng.

-Tính chất tương đối ổn định và thay đổi chậm. Nhưng hiện tượng không ổn định, nó luôn ở quá khứ và thay đổi nhanh hơn nó.

Điều này xảy ra bởi vì nội dung của một hiện tượng không chỉ phụ thuộc vào bản chất của sự vật mà còn phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài mà nó tồn tại, vào sự tương tác của nó với sự vật xung quanh.

Các điều kiện bên ngoài của sự tồn tại và sự tương tác của sự vật này với sự vật khác luôn thay đổi. Do đó, hiện tượng biến đổi không ngừng, nhưng bản chất thì giống nhau.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bản chất vẫn giữ nguyên từ khi sinh ra cho đến khi chết. Điều đó cũng tự nhiên thay đổi, nhưng rất chậm so với hiện tượng.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button