Hỏi Đáp

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu – Luật Việt An

Chứng khoán và trái phiếu là gì

Khái niệm cổ phiếu và trái phiếu

Theo quy định tại Điều 121 Khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2020: Cổ phiếu là chứng chỉ, sổ kế toán hoặc dữ liệu điện tử do công ty cổ phần phát hành để chứng minh quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty.

Theo quy định tại Điều 4 Khoản 2 “Luật Chứng khoán” 2019, cổ phiếu là chứng khoán xác nhận quyền lợi hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Xem Thêm : Sau danh từ là gì?

Theo quy định tại Điều 4 Khoản 3 “Luật Chứng khoán” 2019, trái phiếu là vật bảo đảm xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu bằng một phần khoản nợ của người phát hành.

Điểm giống và khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Sự giống nhau:

 • Cổ phiếu và trái phiếu là cách để các công ty huy động vốn
 • Cổ phiếu và trái phiếu đều là chứng khoán khẳng định lợi ích hợp pháp của người sở hữu.
 • Sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu như sau:

  Về cơ bản

  • Cổ phiếu là một chứng chỉ hoặc mục nhật ký ghi lại quyền sở hữu một phần vốn đăng ký của công ty.
  • Trái phiếu là chứng chỉ ghi nhận khoản nợ của người phát hành và quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với một phần vốn vay.
  • Giới thiệu về Tổ chức phát hành

   • Đối với cổ phiếu: Chỉ có công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu. Công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu.
   • Đối với trái phiếu: Cả công ty và công ty trách nhiệm hữu hạn đều có quyền phát hành trái phiếu.
   • Xem Thêm : Sữa Abbott Grow có tốt không? Review sữa hươu cao cổ tăng chiều cao

    Quyền sở hữu

    • Cổ phần: Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông của công ty cổ phần
    • Trái phiếu: Trái chủ không phải là thành viên hay cổ đông của công ty, họ trở thành chủ nợ của công ty.
    • Quyền của chủ sở hữu

     • Đối với cổ phần: Người sở hữu cổ phần trong công ty cổ phần trở thành cổ đông của công ty và họ có các quyền khác nhau trong công ty tùy thuộc vào loại cổ phần mà họ nắm giữ. Cổ đông của công ty cổ phần được chia lợi nhuận (còn gọi là cổ tức), nhưng lợi nhuận đó không ổn định và phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của công ty. Quyền tham gia quản lý và điều hành công ty, tham gia biểu quyết các vấn đề của công ty, nhưng cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại không được dự họp đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp cổ đông có quyền biểu quyết và các vấn đề của công ty.
     • Đối với trái phiếu: Người nắm giữ trái phiếu do một công ty phát hành được hưởng các khoản thanh toán lãi định kỳ với lãi suất cố định bất kể hiệu quả hoạt động của công ty.
     • Có thời gian

      • Cổ phiếu: Không có thời hạn cụ thể, phụ thuộc vào mong muốn và quyết định của người sở hữu cổ phiếu.
      • Trái phiếu: Trái phiếu có thời hạn xác định.
      • Hậu quả của việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu

       • Cổ phiếu: Kết quả của việc phát hành cổ phiếu này sẽ làm tăng vốn đăng ký của công ty cổ phần và thay đổi cơ cấu sở hữu của cổ đông hiện hữu.
       • Trái phiếu: Kết quả của đợt phát hành trái phiếu này sẽ làm tăng vốn vay và nghĩa vụ trả nợ của công ty, nhưng sẽ không làm thay đổi cơ cấu vốn chủ sở hữu của các cổ đông hiện hữu.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button