Hỏi Đáp

Cổ phần hóa là gì? Quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành, ngoài doanh nghiệp do cá nhân, tổ chức làm chủ sở hữu còn có doanh nghiệp nhà nước cùng tồn tại. Các doanh nghiệp này hoạt động dưới sự quản lý và vận hành với 100% vốn nhà nước. Tuy nhiên, do tình hình hoạt động, nhiều doanh nghiệp nhà nước đã phải tiến hành cải tổ cổ phần.

Cơ sở pháp lý:

Bạn đang xem: Cổ phần hóa tiếng anh là gì

 • Nghị định số 126/2017/nĐ-cp về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn đăng ký thành công ty cổ phần;
 • Nghị định 140/2020/nĐ-cp sửa đổi Nghị định 126/2017/nĐ-cp chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần 100% vốn đăng ký thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư bởi doanh nghiệp nhà nước.
 • Luật sưTư vấn pháp luật qua điện thoạiTrực tuyến miễn phí: 1900.6568

  1. Vốn chủ sở hữu là gì?

  Trên thị trường hiện nay, không khó để bắt gặp các công ty thương mại và mô phỏng mọc lên như nấm, nhiều công ty đã thành lập hàng loạt các doanh nghiệp nhỏ và được gọi bằng những cái tên công ty quen thuộc. công ty mẹ và các công ty con. Tức là một cá nhân, tổ chức hoặc nhiều cá nhân cùng sở hữu nhiều công ty.

  Tương ứng, cổ phần hóa đề cập đến việc chuyển đổi một công ty từ một chủ doanh nghiệp thành một doanh nghiệp chuyển một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp cho nhiều người bằng cách bán cổ phần cho các cá nhân và tổ chức khác. .

  Sau khi mua lại cổ phần, các đối tượng này đương nhiên trở thành cổ đông mới của công ty và có quyền quyết định như cổ đông phổ thông theo quy định của pháp luật.

  cổ phần hóa dịch sang tiếng Anh như sau: equity

  Doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp nhà nước

  Điều kiện: Điều kiện

  Giá trị: giá trị

  Xem thêm Bản chất và lợi ích của sở hữu vốn cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước

  2. Quy chế cải cách cổ phần doanh nghiệp nhà nước:

  1. Khái niệm sở hữu vốn cổ phần của doanh nghiệp nhà nước

  Thị trường kinh tế hiện nay số lượng doanh nghiệp nhà nước không nhiều, chỉ có những ngành đặc thù như Điện lực Việt Nam mới chịu sự quản lý, giám sát của nhà nước; Công ty dầu khí Việt Nam; Tổng công ty xăng dầu Việt Nam; Viễn thông Việt Nam; Việt Nam Tổng công ty Bưu chính Viễn thông và các doanh nghiệp lớn khác.

  Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nước ta có chủ trương giao một số doanh nghiệp do Nhà nước quản lý cho các tổ chức, cá nhân để cùng quản lý và phát triển.

  Do đó, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có thể hiểu là việc chuyển giao quyền do nhà nước quản lý cho nhiều cá nhân khác nhau, gọi là cổ đông. Và tùy theo nhu cầu mà có thể tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

  Mục đích của việc điều chuyển này là để hạn chế thông tin, tránh mâu thuẫn sâu sắc với chính quyền và nhân dân trước việc một số cán bộ tham nhũng vì lợi nhuận vừa qua.

  Thứ hai, Điều kiện vốn chủ sở hữu

  Xem thêm: Tên Thuần Việt của bạn là gì ❤️ Một số tên Hán Việt hay

  Căn cứ nhu cầu của thị trường và quy trình kinh doanh, các doanh nghiệp sau đây được phép thực hiện chuyển đổi cổ phần theo quy định của pháp luật:

  – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn đăng ký là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của công ty nhà nước, công ty mẹ – công ty con của công ty thuộc tập đoàn.

  Xem thêmĐiều kiện niêm yết cổ phiếu

  – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi là doanh nghiệp thứ cấp) đầu tư 100% vốn đăng ký.

  Xem thêm: Tư pháp hộ tịch là gì, có chức năng gì?

  Theo đó, các doanh nghiệp nêu trên cần đáp ứng các điều kiện cụ thể sau để thực hiện chuyển đổi vốn sở hữu:

  • Không bị ràng buộc bởi yêu cầu nhà nước phải nắm giữ 100% vốn đăng ký. Danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn đăng ký do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ;
  • Sau khi xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Chương II, III Nghị định-Luật số 126/2017/nĐ-cp, giá trị thực tế của doanh nghiệp bằng hoặc lớn hơn tài khoản phải thu. ;
  • Các doanh nghiệp cần di dời và xử lý tài sản và đất đai theo Luật quản lý và sử dụng tài sản công phải có kế hoạch di dời và xử lý tài sản và đất đai trong phạm vi sắp xếp đó. Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp 100% vốn nhà nước đăng ký phải tuân theo các quy định của Luật này, trừ phương án dồn điền đổi thửa nhà đất đối với diện tích đất phi nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Luật Quản lý, sử dụng công sản phải có phương án sử dụng đất đối với đất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 118/2014/nĐ-cp ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ. và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động và Sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản.
  • Ngoài ra, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có giá trị thực tế thấp hơn các khoản phải trả sau khi xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp theo định hướng vốn chủ sở hữu, chủ sở hữu thay mặt chủ sở hữu là tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp phối hợp với phía công ty mua bán nợ và các chủ nợ xây dựng phương án giao dịch nợ đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của giao dịch để cơ cấu lại doanh nghiệp hoặc chuyển đổi sang các hình thức nợ khác. Các phương thức chuyển đổi khác do pháp luật quy định.

   • Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hóa, kể cả tổng số cổ phần của doanh nghiệp có cổ phần sở hữu nhà nước vượt quá 50% theo quy định tại tiêu chuẩn, danh mục, phân loại doanh nghiệp nhà nước do Bộ Công Thương ban hành. Thủ tướng khi thực hiện cổ phần hóa.
   • Thứ hai, Biểu mẫu Vốn chủ sở hữu

    • Giữ lại vốn nhà nước hiện có của doanh nghiệp và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn đăng ký.
    • Bán một phần vốn nhà nước hiện có của doanh nghiệp hoặc kết hợp bán một phần vốn nhà nước và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
    • Bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc bán toàn bộ vốn nhà nước và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn đăng ký.
    • Thứ ba, chi phí vốn cổ phần

     – Chi phí vốn chủ sở hữu do cơ quan đại diện chủ sở hữu xác định để phê duyệt dự toán, quyết toán. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) doanh nghiệp có vốn góp quyết định mức chi cụ thể theo nội dung đã được tổ chức đại diện chủ sở hữu thông qua và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Phí vốn cổ phần phải đảm bảo hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

     – Chi phí vốn chủ sở hữu bao gồm:

     Xem thêm: Phương thức đấu thầu được áp dụng như thế nào trong đầu tư?

     Chi phí trực tiếp cho doanh nghiệp:

     + Phí bồi dưỡng nghiệp vụ chứng khoán;

     +Chi phí tồn kho, định giá tài sản;

     +Chi phí xây dựng kế hoạch vốn chủ sở hữu và xây dựng các điều khoản của hiệp hội;

     Xem thêm: Một số lưu ý dùng túi sưởi an toàn không phát nổ – Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

     +Chi phí họp mặt nhân viên để đạt được quyền sở hữu cổ phần;

     + phí công bố thông tin và công bố thông tin của công ty;

     +Chi phí thuê kiểm toán báo cáo tài chính khi chính thức tổ chức lại thành công ty cổ phần;

     + Phí tổ chức bán cổ phần;

     Xem thêm: Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước

     + Phí tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu.

     – Việc thuê kiểm toán và tư vấn cổ phần hóa (cơ quan tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cơ quan tư vấn xác định giá khởi điểm, cơ quan tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa, cơ quan tư vấn bán cổ phần) do cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc ban chỉ đạo quyết định (nếu được ủy quyền). Phí tư vấn được trả cho cơ quan tư vấn theo hợp đồng mà các bên liên quan đã ký kết.

     – Thù lao cho Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc:

     +Tiền lương tháng của mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc không quá hai lần mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và quân đội do Chính phủ quy định tại các thời điểm.

     + Thời gian đóng cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc theo tình hình thực tế nhưng không quá 24 tháng, kể từ ngày thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc.

     Xem thêm: 21/4 là ngày gì? – Luật Hoàng Phi

     – Các chi phí khác liên quan đến quyền sở hữu vốn cổ phần của doanh nghiệp.

     – Phí kiểm toán báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp không được coi là chi phí vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp định hướng vốn chủ sở hữu được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh hiện hành của doanh nghiệp theo quy định.

     – Theo Điều 39 Nghị định-Luật số 126/2017/nĐ-cp, chi phí cổ phần hóa được trừ vào tiền bán cổ phần.

     Xem thêm: Xử lý nợ khi Chi nhánh ngừng hoạt động

     – Trường hợp doanh nghiệp phải đánh giá lại hoạt động kinh doanh, tạm dừng chia tách hoặc ngừng không chia tách theo quyết định của Hiệu trưởng thì chủ cơ sở thay mặt chủ cơ sở xem xét, quyết định việc xử lý phí tách rời (đảm bảo hợp lý và chứng từ hợp lệ) được tính vào chi phí kinh doanh thì doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

     Thứ tư, xác định giá trị vốn chủ sở hữu doanh nghiệp

     Xem thêm: Đánh rắm nhiều có sao không, là bệnh gì và phải làm thế nào?

     1.Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

     • Cơ quan tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp phải lựa chọn phương pháp tài sản và ít nhất một phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp quy định tại phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trình cơ quan, đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định.
     • – Giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định và công bố theo pháp luật giá trị doanh nghiệp không được thấp hơn giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định theo quy luật giá trị doanh nghiệp. pháp luật.

      Thứ hai, công bố giá trị thương mại

      – Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thẩm tra trình tự, thủ tục căn cứ vào hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp do cơ quan tư vấn định giá lập và tuân thủ các quy định của Luật xác định giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp trình cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định.

      Thời gian xử lý tài chính và cơ quan tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp) không quá 12 tháng; doanh nghiệp phải thực hiện kiểm toán nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 26 của quy định này, và thời hạn không quá 15 tháng.

      Trường hợp quá thời hạn nêu trên chưa công bố giá trị doanh nghiệp vốn chủ sở hữu thì tổ chức đại diện chủ sở hữu quyết định điều chỉnh thời điểm đánh giá giá trị doanh nghiệp, tổ chức xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp . Việc xác định giá trị doanh nghiệp đúng quy định, đồng thời các chi phí mà tổ chức, cá nhân phải chịu do kéo dài thời gian công bố giá trị doanh nghiệp sẽ được rà soát, chịu trách nhiệm và đền bù cơ bản.

      Xem thêm: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước

      – Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm xem xét, quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (bao gồm cả kết luận của Kiểm toán nhà nước về doanh nghiệp quy định tại Điều 26, khoản 1 Nghị định) 126/2017/nĐ- cp).

      – Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp vốn chủ sở hữu có trách nhiệm bảo quản, bàn giao các khoản nợ và tài sản bị loại trừ khi xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này. khoản 2 của điều này 14. Khoản 2 và 3 Điều 15 Nghị định này áp dụng đối với công ty mua bán nợ Việt Nam, đối với các tài sản khác, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tiếp tục theo dõi, quản lý và hạch toán theo giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

      3. Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp

      -Tổ chức đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp của bản công bố trong các trường hợp sau:

      + Có nguyên nhân khách quan (thiên tai, địch họa, thay đổi chính sách của Nhà nước hoặc lý do bất khả kháng khác) làm ảnh hưởng đến giá trị tài sản doanh nghiệp.

      +Phát hiện các sai lệch trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức tư vấn hoặc doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu.

      -Việc điều chỉnh giá trị công bố doanh nghiệp quy định tại khoản 1 điều này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp vốn chủ sở hữu chưa thực hiện đấu giá công khai (IPO).

      – Sau 9 tháng kể từ ngày công bố giá trị doanh nghiệp mà doanh nghiệp chưa thực hiện bán đấu giá công khai (IPO) thì phải xác định lại giá trị doanh nghiệp, trừ trường hợp xác định theo công bố. IPO doanh nghiệp không quá 12 tháng kể từ ngày công bố giá trị doanh nghiệp.

      Xem thêm: Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp nhà nước được từ chức trong những trường hợp nào?

      Xem thêm: Bình luận Phong cách sáng tác và Quan điểm nghệ thuật của Nam Cao

Related Articles

Back to top button