Hỏi Đáp

Trang chủ > Tỉnh Thành > TP Hồ Chí Minh > Quận 1 > Phường Bến Nghé

Công ty tnhh marketing force là gì

(1) Nghị định của Chính phủ số 43/2010 / nĐ-cp số 43/2010 / nĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010, Điều 63, điểm b nêu rõ: Các doanh nghiệp phải báo cáo và thực hiện công việc. Trường hợp nội dung đăng ký công thương và đăng ký thuế của doanh nghiệp không thống nhất thì phải thay đổi và đăng ký thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu doanh nghiệp không thực hiện yêu cầu này thì bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

Xem Thêm : Chất là gì | Vật thể là gì | Lý thuyết Hóa Học lớp 8

(2) Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 01/2013 / tt-bkhĐt ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Điều 47 khoản 2 điểm a nêu rõ: Doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin về doanh nghiệp. số điện thoại, số fax, e-mail, website, địa chỉ, do thay đổi đơn vị hành chính, thông tin CMND, địa chỉ nhân viên, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng mẫu quy định tại Phụ lục ii-5 để thông báo kèm theo thông báo này đến cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Cơ quan đăng ký công thương cấp. Cơ quan đăng ký thương mại nhận thông báo và cấp giấy chứng nhận đăng ký thương mại cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Thông tư số 01/2013 / tt-bkhĐt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 21 tháng 01 năm 2013, Điều 47, khoản 2, điểm b nêu rõ: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp thông báo cho Cơ quan đăng ký công thương cấp tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục ii đã ban hành. -5. Vị trí của trụ sở chính của công ty. Sổ đăng ký doanh nghiệp bổ sung thông tin vào hồ sơ doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23 Thông tư số 01/2013 / tt-bkhĐt ngày 21 tháng 1 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Nếu doanh nghiệp thay đổi ấn chỉ nếu doanh nghiệp đã đăng ký thuế nhưng không thay đổi thông tin đăng ký công thương, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục ii-6 Thông báo này.

Xem Thêm : Có nên mua máy làm mát không khí để sử dụng không – LAVADA

(5) Khi đính kèm hoặc bổ sung thông tin đăng ký công ty, các công ty nên thực hiện thông báo “Xem xét và cập nhật thông tin doanh nghiệp đã đăng ký” trên trang web https://hieudinh.dangkytinhdoanh.gov. vn / và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

(6) Bạn có thể truy cập https://hieudinh.dangkytinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkytinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm chi tiết và tải mẫu thông báo:

p>

  1. Thông báo về việc cập nhật thông tin đăng ký công nghiệp và thương mại;
  2. Phụ lục ii-5;
  3. Phụ lục ii-6.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button