Hỏi Đáp

Đa dạng hóa sản phẩm (Product diversification) là gì? Phân loại đa dạng hóa sản phẩm

đa dạng hóa tiếng anh là gì

Đa dạng hóa sản phẩm

đa dạng hóa sản phẩm đa dạng hóa sản phẩm bằng tiếng Anh.

Để đạt được mục tiêu của mình, doanh nghiệp phải xác định cơ cấu sản phẩm hợp lý trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng những thay đổi của môi trường kinh doanh, tiến bộ công nghệ, đặc biệt là sự cạnh tranh, đặc biệt là sự biến động của các sản phẩm cùng loại. Một trong những phương án mà các doanh nghiệp thường lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu trên là đa dạng hóa sản phẩm.

Đa dạng hóa sản phẩm là quá trình mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường và xã hội nhằm tạo ra một tổ hợp sản phẩm hợp lý và có khả năng chi trả dựa trên điều kiện môi trường kinh doanh. Mang lại hiệu quả cho công việc kinh doanh.

Để đa dạng hoá một công ty có hiệu quả, công ty cần chú trọng đến mối quan hệ giữa đa dạng hoá sản phẩm và kế hoạch hoá sản xuất kinh doanh, cũng như mối quan hệ giữa đa dạng hoá với một số yếu tố liên quan như tổ chức và sản xuất của công ty.

Đa dạng hóa danh mục sản phẩm doanh nghiệp

Phân loại và đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh bằng cách:

Theo thị trường và chính sách sản phẩm , bao gồm:

Xem Thêm : 10 tình huống gà vào nhà dự đoán điềm may rủi cho gia chủ cần biết

– Đa dạng hóa dựa trên việc thay đổi danh mục sản phẩm, tức là cải tiến các sản phẩm hiện có để tạo ra nhiều nấc thang, cấp độ sản phẩm hơn để thâm nhập thị trường hiện tại và thị trường mới.

– Đa dạng hóa dựa trên sự đổi mới sản phẩm, tức là tạo ra các sản phẩm mới để đưa ra thị trường.

Được phân loại theo các tiêu chí đa dạng , bao gồm:

– Đa dạng hóa sản phẩm trong phạm vi nguồn lực hiện có và tăng một số vốn đầu tư. Đây là hình thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, nhất là những doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế, nó cũng hạn chế rủi ro trong sản xuất và hoạt động.

– Đa dạng hóa sản phẩm trong phạm vi vốn đầu tư mới: Cách tiếp cận này có thể dẫn đến đột phá về công nghệ và khả năng cạnh tranh, nhưng cũng mang lại rủi ro đáng kể.

Theo phạm vi và tính chất của nhu cầu

Theo cách này, đa dạng hóa sản phẩm bao gồm các danh mục sau:

Xem Thêm : Hành tây: Cực tốt và cực độc, biết mà tránh kẻo &aposmang họa vào thân&apos

– Đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu chuyên sâu, tức là cải tiến các sản phẩm hiện có để tạo ra nhiều dòng sản phẩm và dự án mới.

– Đa dạng hóa sản phẩm theo độ rộng của nhu cầu: tức là quá trình mở rộng thêm nhiều chủng loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu.

– Đa dạng hóa sản phẩm bằng cách tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới khác với sản phẩm hiện có.

Phân loại trên cơ sở sử dụng hợp lý vật liệu , bao gồm:

– Đa dạng hóa sản phẩm dựa trên việc sử dụng các vật liệu tổng hợp.

– Đa dạng hóa sản phẩm dựa trên việc tái sử dụng các loại phế liệu, mảnh vụn, phế liệu …

Mỗi hình thức đa dạng hóa nêu trên đều có những ưu điểm nhất định, mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức đa dạng hóa tùy theo mục tiêu kinh doanh, ngành nghề và môi trường kinh doanh của mình.

(Tham khảo: Giáo trình Kinh tế Doanh nghiệp Vật liệu Xây dựng và Tổ chức Quản lý Sản xuất, Nhà xuất bản Đại học Xây dựng)

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button