Hỏi Đáp

Trường Đại Học Hà Nội – Edu2Review

đại học hà nội có tốt không

Thời gian đào tạo

– Tài chính – Ngân hàng

: 04 năm (9 học kỳ) – Chương trình tiếng Anh – Kết nối với các cơ quan chuyên môn: Cao đẳng Phân tích Tài chính (CFA) – Tổng số tín chỉ: 137

Khối kiến thức chung: 64 tín chỉ (TC). Cung cấp cho học sinh những kiến thức chung cần biết: Chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, luật đại cương, tin học, toán nâng cao và các nguyên tắc cơ bản ứng dụng kinh tế, kinh doanh, xác suất và thống kê, kỹ năng tiếng Anh, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Kiến thức cơ bản về ngành: Cung cấp kiến thức cơ bản và định hướng nghề nghiệp liên quan: 21 tín chỉ (TC)

Xem Thêm : Gỗ gội là gì? Ưu nhược điểm của gỗ gội. Ứng dụng của gỗ gội trong

Bắt buộc: 15 TC

 • Kinh tế vi mô: 3 TC kinh tế vĩ mô
 • : 3 TC
 • Thống kê ứng dụng kinh doanh và kinh tế: 3 TC
 • Nguyên tắc kế toán: 3 TC
 • Kinh tế: 3 TC

Lựa chọn: 6 TC Chọn 6 từ 15 tín chỉ sau: Quản lý, Đạo đức kinh doanh, Nguyên tắc Tiếp thị, Truyền thông Kinh doanh, Luật Kinh tế.

Khối chuyên môn: 36 tín chỉ (TC)

Bắt buộc: 18 TC

 • Quản lý tài chính: 3 TC
 • Tài chính doanh nghiệp: 3 TC
 • Tài chính quốc tế: 3 TC
 • Tài chính tiền tệ: 3 TC
 • Quản lý ngân hàng: 3 TC
 • Đánh giá tín dụng và Quản lý cho vay: 3 TC

Xem Thêm : So sánh HocMai và Moon nên học bên nào tốt nhất

Lựa chọn: 18 TC Finance: Chọn 18 tín chỉ từ 24 tín chỉ sau: Mô hình tài chính, Hệ thống tài chính, Phân tích báo cáo tài chính, Quản lý danh mục đầu tư, Công cụ tài chính phái sinh, Hệ thống quản lý thông tin tài chính ngân hàng, M&A, Tài chính khởi nghiệp. Ngành ngân hàng: Chọn 18 tín chỉ từ 24 tín chỉ sau: Quản trị rủi ro ngân hàng, Ngân hàng đầu tư, Tiếp thị dịch vụ tài chính, Thanh toán quốc tế, Quản lý vốn, Quản lý rủi ro tín dụng, Quản lý rủi ro hoạt động và Kiểm soát nội bộ, Quản trị ngân hàng và Quản trị hành chính.

Kiến thức hỗ trợ: 6 tín chỉ (TC)

 • Ngân hàng: Chọn 6 tín chỉ từ 33 tín chỉ sau: Kế hoạch tài chính, Đầu tư phi truyền thống, Quản trị doanh nghiệp, Giám sát tài chính, Tiêu chuẩn và Tuân thủ Quốc tế, Kế toán ngân hàng Việt Nam, Dịch vụ ngân hàng cá nhân và Quản lý tài sản, Mô phỏng ngân hàng máy tính, Kế toán quản trị, Kế toán tài chính I, lý thuyết kiểm toán, thuế.
 • Quản trị kinh doanh: Chọn 6 trong số 12 tín chỉ sau: Quản lý nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức, Quản lý chiến lược, Khởi nghiệp.
 • Tiếp thị: Chọn 6 tín chỉ từ 9 tín chỉ sau: Hành vi của khách hàng, Tiếp thị dịch vụ, Tiếp thị điện tử.

Luận án thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ (TC) Luận án tốt nghiệp: 10 TC hoặc thực tập tốt nghiệp (4 TC) và 2 khóa học tự chọn hoặc chương trình Capstone (6 TC)

việc làm

– 90% sinh viên có việc làm phù hợp trong thời gian thực tập với mức lương từ 4 đến 8 triệu đồng/năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức trong các ngành du lịch, kế toán, tài chính và ngân hàng. – Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty kiểm toán trong Tập đoàn Big4 – Công ty tư vấn doanh nghiệp, bao gồm KPMG, Ernst & Young, Deloitte, PWC; Grant Thornton; Unilever, VCCI, Hỗ trợ Du lịch, InterContinental Group, khách sạn lớn; ngân hàng và nhiều công ty tài chính chứng khoán khác.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button