Hỏi Đáp

Giáo dục phổ thông là gì? Giáo dục phổ thông bao gồm cấp nào?

Giáo dục phổ thông nghĩa là gì

Mọi quốc gia trên thế giới đều coi con người là yếu tố tiên quyết quyết định sự tồn tại và phát triển của một quốc gia. Do đó, các hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới đã đầu tư kỹ lưỡng và hiệu quả vào việc phát triển tối đa tiềm năng của người học. Mỗi quốc gia khác nhau sẽ có những phương pháp giáo dục và cơ sở giáo dục khác nhau sao cho phù hợp nhất với người học. Ở Việt Nam, cũng như hầu hết các nước trên thế giới, luật giáo dục của Việt Nam tổ chức hệ thống giáo dục từ mầm non (mẫu giáo) đến trung học phổ thông, giáo dục đại học và dạy nghề. người học? “Tương lai.

giao-duc-pho-thong-la-gi-co-so-giao-duc-pho-thong

Luật sư tư vấn pháp luật giáo dục phổ thông tại Việt Nam: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

– Luật Giáo dục 2019

– Thông tư 28/2020/tt-bgd Đt ban hành Điều lệ trường tiểu học.

– Thông tư số 32/2020/tt-bgdĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông phổ thông.

1. Giáo dục phổ thông là gì?

Khái niệm giáo dục phổ thông không được quy định cụ thể trong bất kỳ văn bản pháp luật nào, mà xuất phát từ nghiên cứu và tìm hiểu của bản thân, tác giả cho rằng khái niệm này có thể được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau, cụ thể :

– Nếu coi giáo dục phổ thông là một giai đoạn giáo dục thì có thể hiểu giáo dục phổ thông là giai đoạn học tập của người học từ mẫu giáo (mẫu giáo) đến trung học phổ thông, trong đó trung học phổ thông là giai đoạn chính, chiếm phần lớn thời gian học tập của học sinh. Nói cách khác, giáo dục phổ thông là một trong những bộ phận cấu thành hệ thống giáo dục quốc dân.

– Ở một góc độ khác, giáo dục phổ thông còn có thể hiểu là hệ thống giáo dục bao gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông.

Xem thêm:Các mục tiêu và kế hoạch giáo dục phổ thông gần đây

Thực chất hai khái niệm này không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau, dù hiểu theo cách nào thì bạn đọc chỉ cần nắm được: giáo dục phổ thông được chia thành giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn định hướng việc làm. Giai đoạn giáo dục cơ bản bao gồm giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; giai đoạn giáo dục nghề nghiệp là trung học phổ thông.

Vậy vai trò và mục tiêu của giáo dục phổ thông là gì?

Có thể thấy, giáo dục có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hình thành nhân cách, phát triển trí tuệ, tinh thần và tâm hồn của mỗi cá nhân nên giai đoạn giáo dục càng có ý nghĩa. Chiếm phần lớn thời lượng của người học, giáo dục phổ thông thực hiện chức năng trên cơ sở đáp ứng các mục tiêu luật định, cụ thể:

Thứ nhất, giáo dục phổ thông nhằm bồi dưỡng người học phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, sức sống và óc sáng tạo; nhân cách Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hình thành phẩm chất công dân trách nhiệm; chuẩn bị cho người học học lên cao, học nghề, tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm những cấp nào?

Theo Điều 33 Luật Giáo dục 2019, cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Tác giả sẽ tập trung phân tích một số nội dung cơ bản của các cơ sở giáo dục này trong các phần sau theo quy định của pháp luật và với những hiểu biết cơ bản của bản thân.

2.1. Trường tiểu học:

Trường tiểu học là nơi giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học từ lớp 1 đến hết lớp 5. Tuổi học sinh vào lớp 1 được tính bằng 06 tuổi và tính bằng tuổi.

Xem Thêm : Theo triết học Mác – Lênin – Bản chất của nhận thức là gì?

Về mặt pháp lý, trường tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có số tài khoản và con dấu riêng.

Trường tiểu học có thể được tổ chức theo một trong hai loại hình: công lập (do nhà nước đầu tư, đảm bảo các điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu) hoặc tư thục (do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư và đảm bảo các điều kiện hoạt động).

Xem thêm: Vị trí giáo dục là gì? Thực hiện biện pháp đưa học sinh vào cơ sở giáo dục bắt buộc?

Là cơ sở giáo dục độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường tiểu học có những trách nhiệm và quyền hạn nhất định theo Điều 3 Thông tư 28/2020/tt-bgdĐT, cụ thể:

Một là công khai mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và chứng nhận chất lượng giáo dục; tổ chức dạy học chất lượng cao theo kế hoạch giáo dục tiểu học do Bộ ban hành giáo dục và đào tạo, hoạt động học tập và giáo dục đạt được mục đích, yêu cầu.

Hai Thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa phương. Huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường. Nhận sự bảo trợ và quản lý hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục khác được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

Thứ ba là, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường; xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu và những yêu cầu cần đạt theo kế hoạch giáo dục trường tiểu học.

Thứ tư, thực hiện kế hoạch giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; lựa chọn tài liệu dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai tài liệu dạy học, nội dung giáo dục của địa phương; thực hành quyền tự chủ về chuyên môn trong tổ chức các hoạt động giáo dục tiểu học.

Năm là, Thực hiện công tác tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu.

Sáu là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Thứ bảy là quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản của nhà trường theo quy định của pháp luật.

Xem thêm Yêu cầu đăng ký kinh doanh và Quy định về khoảng cách đối với điểm truy cập Internet của các cơ sở giáo dục

Thứ tám Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh, các tổ chức cộng đồng và cá nhân để thực hiện các hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giáo viên, công nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Thứ chín Xây dựng môi trường văn hóa giáo dục nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hóa giáo dục địa phương.

Mười có quyền tiếp nhận các khoản tài trợ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho nhà trường theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trường tiểu học còn phải thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên có liên quan đến hoạt động và phát triển của cơ sở giáo dục, phù hợp với mục tiêu giáo dục cấp học đầu tiên của hệ thống cơ sở giáo dục phổ thông.

2.2. Trường THCS, THPT, THPT liên cấp:

Trường trung học cơ sở là nơi thực hiện giáo dục trung học cơ sở, từ lớp 6 đến hết lớp 9, tổng cộng là 4 năm học. Học sinh vào lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi, tính bằng năm.

Xem Thêm : Đánh giá sữa bột Humana có tốt không – Suabotchinhhang.com

Trường trung học phổ thông là trường đào tạo cấp trung học phổ thông trong 3 năm, từ lớp 10 đến hết lớp 12. Học sinh vào lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi học sinh vào lớp mười là 15 tuổi, tính bằng năm.

Trường phổ thông có nhiều cấp học được hiểu là trường bao gồm từ hai cấp học trở lên: tiểu học và trung học cơ sở; trung học cơ sở và trung học phổ thông; tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Xem thêm:sơ đồ cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân hiện tại của nước tôi

Về mặt pháp lý, trường phổ thông là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có số tài khoản và con dấu riêng. Về bản chất, trường THCS có nhiều điểm giống nhau nên khi ban hành điều lệ trường học, Bộ Giáo dục không ban hành điều lệ riêng cho các cấp học như trường tiểu học.

Trường THCS có thể được phân thành một trong hai loại hình: Công lập (do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập và trực tiếp quản lý; nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất). Kinh phí chi thường xuyên của trường THPT công lập chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm) hoặc tư nhân (do các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, đảm bảo các điều kiện hoạt động, thành lập theo quy định của pháp luật, nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của các trường trung học tư thục nằm ngoài ngân sách quốc gia.)

Cũng như trường tiểu học, trường trung học cơ sở cũng là cơ sở giáo dục độc lập nên cũng có trách nhiệm, nghĩa vụ phù hợp với chức năng của mình, cụ thể tại Điều 3. Thông tư 32/2020/tt-bgdĐT quy định như sau:

– Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi giáo dục, văn hóa, lịch sử, truyền thống của nhà trường.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức các sự kiện giáo dục phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức và cá nhân.

– Tuyển sinh, tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thực hiện chương trình phổ cập giáo dục trên địa bàn.

– Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội.

Xem thêm:Các cấp học giáo dục phổ thông và quy định về độ tuổi

– Quản lý đội ngũ giảng viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.

– Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

– Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Công khai cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, thu chi tài chính theo quy định của pháp luật.

Hiện nước ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và đang tiến tới phổ cập trung học cơ sở. Điều này nhằm bảo đảm mọi người dân đều được học hành, thực hiện sứ mệnh giáo dục của đất nước.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button