Hỏi Đáp

Theo triết học Mác – Lênin – Bản chất của nhận thức là gì?

Khách thể của nhận thức là gì

là giai đoạn chất lượng cao hơn tiếp theo của quá trình nhận thức, dựa trên nhận thức cảm tính. Nếu chỉ thông qua cảm giác, tri giác thì nhận thức của con người sẽ rất hạn chế, vì con người không thể hiểu được những thứ như tốc độ ánh sáng, giá trị hàng hóa, quan hệ giai cấp, hình thái kinh tế xã hội,… thông qua cảm giác mà phải dựa vào sức mạnh của tư duy trừu tượng.

Tư duy trừu tượng là sự phản ánh tổng hợp và gián tiếp hiện thực khách quan. Tư duy phải gắn liền với ngôn ngữ, là lớp vỏ vật chất của tư duy. Tư duy có sức mạnh sáng tạo, nó có thể phản ánh mối quan hệ bên trong của sự vật, tất nhiên, nó cũng có thể phản ánh bên trong của sự vật, để phản ánh sự vật một cách sâu sắc và đầy đủ hơn. Để tư duy, con người phải áp dụng các phương pháp như so sánh, phân tích và tổng hợp, khái niệm hóa và trừu tượng hóa.

Khái niệm là một hình thức tư duy trừu tượng phản ánh bản chất và các mối liên hệ, thuộc tính chung của một nhóm sự vật, hiện tượng nhất định, ví dụ, khái niệm. nhà “,” người “,” lớp “, v.v …

Xem Thêm : Nếu bị tê tay thường xuyên, bạn đừng chủ quan mà hãy đi khám ngay! | Medlatec

Các khái niệm đóng một vai trò quan trọng trong tư duy khoa học. Khái niệm là chất liệu tạo nên ý thức và tư tưởng. Khái niệm là phương tiện mà con người tích lũy thông tin, suy nghĩ và trao đổi kiến ​​thức với nhau.

Khái niệm mang tính khách quan vì nó phản ánh mối quan hệ, thuộc tính khách quan của các sự vật, hiện tượng trong thế giới. Vì vậy, khi áp dụng khái niệm, người ta phải chú ý đến tính khách quan của nó. Nếu khái niệm này được áp dụng một cách chủ quan và bừa bãi, người ta sẽ rơi vào chủ nghĩa chiết trung và ngụy biện. v.i.Lênin đã nêu: “Khái niệm con người là chủ quan trong trừu tượng, chủ quan tách rời, nhưng khách quan trong toàn bộ, trong quá trình, trong phân tích cuối cùng, trong xu hướng, nguồn gốc”.

Nội dung của khái niệm không có tính chất tĩnh tại, bởi vì hiện thực khách quan luôn vận động và phát triển, do đó, khái niệm phản ánh hiện thực không thể thay đổi, đồng thời phải vận động, phát triển và tương quan. Hệ thống chuyển hóa lẫn nhau, linh hoạt, mềm dẻo, năng động Vì vậy khi vận dụng các khái niệm cần chú ý đến tính biện chứng, tính linh hoạt của các khái niệm. Những khái niệm hiện có phải được mài dũa và mài dũa, những khái niệm cũ được thay thế bằng những khái niệm mới phản ánh và phù hợp với thực tế mới.

Phán đoán là một hình thức tư duy trừu tượng, sử dụng các khái niệm để khẳng định hoặc phủ nhận một thuộc tính hoặc mối quan hệ nào đó của hiện thực khách quan. Phán đoán là hình thức quan hệ giữa các khái niệm, phản ánh mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong ý thức con người. Tuy nhiên, phán đoán không phải là một tổng hợp đơn giản của các khái niệm cấu thành, mà là một quá trình biện chứng trong đó các khái niệm có mối quan hệ và phụ thuộc lẫn nhau.

Xem Thêm : Các dạng hình tam giác trong Toán học – Babelgraph

Một phán đoán được diễn đạt bằng ngôn ngữ là một mệnh đề tuân theo những quy tắc ngữ pháp nhất định.

Suy luận là một dạng tư duy trừu tượng, trong đó một hoặc nhiều phán đoán được suy ra làm tiền đề và một phán đoán mới được rút ra như một kết luận. Nói cách khác, suy luận là quá trình rút ra những phán đoán mới từ những phán đoán trước đó.

Link bài viết: https://havip.com.vn/theo-triet-hoc-mac-lenin-ban-chat-cu ua-nhan-thuc-la-gi /

Liên kết trang chủ: https://havip.com.vn/

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button