Hỏi Đáp

An ninh quốc phòng là gì? Lực lượng quốc phòng, an ninh bao gồm lực lượng nào?

Lực lượng chính của quốc phòng là gì

Xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh là nhiệm vụ, chiến lược hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Vì vậy, hiểu và nắm vững nội dung về an ninh quốc phòng sẽ giúp cho con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam ngày càng thuận lợi.

1. An ninh quốc gia là gì?

Phòng thủ là hoạt động tổ chức và thực hiện các hoạt động phòng thủ của một quốc gia nhằm bảo vệ và ngăn chặn mọi mối đe dọa xâm nhập từ bên ngoài. Cơ quan nhà nước cao nhất chịu trách nhiệm về công tác quốc phòng là Bộ Quốc phòng, trong đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là chức vụ cao nhất.

Quốc phòng là một hoạt động đảm bảo an ninh và sự tồn tại của một quốc gia-nhà nước. Bảo vệ Tổ quốc được thể hiện trong các hoạt động hợp pháp và chính đáng của một quốc gia. Thông thường luật pháp quốc tế không công nhận giá trị của các lý do phòng thủ, nhưng có thể dễ dàng đồng ý rằng khi một quốc gia bị tấn công từ bên ngoài, họ có quyền phòng vệ chính đáng, bao gồm cả các cuộc phản công trả đũa. Năm 1979, Việt Nam đã tham chiến trở lại trong Chiến tranh Tây Nam, đánh bại hoàn toàn Khmer Đỏ.

Liên hợp quốc công nhận quyền tự vệ, Chương VII, Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc

Điều 51 : Không có quy định nào trong điều lệ hiện hành làm giảm quyền sở hữu tập thể hoặc quyền tự vệ của cá nhân trong trường hợp bị tấn công vũ trang vào các thành viên của Liên minh. Liên hợp quốc cho đến khi Hội đồng Bảo an thực hiện các bước cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các biện pháp mà các Quốc gia thành viên thực hiện để thực hiện quyền tự vệ này sẽ được báo cáo ngay cho Hội đồng Bảo an mà không ảnh hưởng đến quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an cần thiết để duy trì hoặc khôi phục hòa bình quốc tế vào bất kỳ thời điểm nào theo Hiến chương này. và an toàn.

Một số quốc gia có quy mô và dân số nhỏ và thường có thỏa thuận ủy thác quốc phòng với một quốc gia khác có sức mạnh quân sự, bao gồm cả các quốc gia láng giềng. Ngoài ra, họ thường chọn một chính sách trung lập.

Bảo vệ Tổ quốc là công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh của cả dân tộc. Lực lượng vũ trang cả nước được xây dựng trên cơ sở lấy sức mạnh làm nòng cốt, lấy nhân dân làm mục đích, vì nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời, lực lượng bảo vệ Tổ quốc của nước ta được xây dựng dựa trên cơ sở vật chất, nhân lực cũng như tinh thần tự cường dân tộc toàn diện.

Khi khả năng phòng thủ của một quốc gia vững chắc cũng là lúc để duy trì ổn định, hòa bình và không bị đánh bại bởi những kẻ xấu có ý định xâm lược và phản động.

Ngoài ra còn có an ninh, là một từ được sử dụng để mô tả hòa bình, ổn định và ổn định của hệ thống chính trị của một quốc gia. Ở mức độ sâu hơn, đó là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân làm. An ninh quốc gia được bảo vệ bằng sự kết hợp giữa chuyên môn của nhân dân và lực lượng an ninh nhân dân, có thể đập tan những âm mưu, hành vi không lành mạnh như phản động, vượt biên, vi phạm pháp luật. … gây hỗn loạn và mất an toàn xã hội.

Nhiệm vụ của an ninh nhân dân là phấn đấu vì sự phát triển của đất nước và không ngừng củng cố sức mạnh, từ đoàn kết, chỉnh đốn dân tộc, vật chất đến nền tảng là an ninh quốc gia. An toàn vững chắc.

Xem thêm: Quốc phòng là gì? Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

Vì vậy, quốc phòng và an ninh là hai yếu tố cần được xây dựng một cách ổn định và tin cậy. Kết hợp an ninh và quốc phòng là điều hiển nhiên, khách quan sẽ giúp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước ngày càng hoàn thiện. Tuy là hai phạm trù phát triển riêng biệt nhưng đều có chung mục tiêu, hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau, đem lại cuộc sống bình yên, thanh bình, văn minh cho nhân dân.

2. An ninh và quốc phòng trong tiếng anh là gì?

an ninh và quốc phòng an ninh quốc gia bằng tiếng Anh (bảo vệ và bảo vệ đất nước thông qua việc sử dụng tất cả các quyền lực theo ý của mình)

Nhiệm vụ của an ninh quốc phòng như sau:

-Xây dựng nền an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững chắc, toàn diện, không một thế lực nào đánh bại được;

– Kiên quyết bảo vệ: toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, thống nhất, an ninh tư tưởng và văn hóa, kinh tế, an ninh chính trị, an toàn xã hội. Bảo vệ, xây dựng và củng cố đảng, đất nước, nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển. Ổn định chính trị, đẩy lùi mọi âm mưu, hoạt động chống phá;

– Duy trì và thiết lập trật tự và kỷ luật để mọi người tuân theo.

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc gia vẫn còn. Đó là:

-Cơ chế kinh tế thị trường toàn cầu Trong thời kỳ khủng hoảng, một số thành phần kinh tế vẫn đóng cửa. Sự phát triển của công nghệ không bị ảnh hưởng bởi điều này. Do đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngoài tầm kiểm soát của lực lượng an ninh còn có thể ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh của quốc gia.

Xem Thêm : Sản phẩm cốt lõi (Core Product) là gì? Đặc điểm chức năng và thiết kế sản phẩm

Xem thêm: Tội xâm phạm an ninh quốc gia là gì? Tội xâm phạm an ninh quốc gia?

– Sự bất ổn, xung đột trên thế giới cũng là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng lớn đến việc củng cố sức mạnh và chủ quyền quốc gia, nhất là trên biển, một số nước đang ra sức dụ dỗ, chia rẽ các nước ASEAN. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc chấp hành và xây dựng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

– Tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, tư tưởng của một số người, tệ nạn tham nhũng, hối lộ vẫn còn tồn tại trong xã hội … làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của nhân dân. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực đối với sự nghiệp quốc phòng của lực lượng an ninh.

– Hơn nữa, bọn phản động, thù địch vẫn tiếp tục chia rẽ, kích động và bóc lột nhân dân vì những mục đích không lành mạnh. Ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh.

3. Lực lượng quốc phòng và an ninh gồm những đơn vị nào?

Lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân.

*) Quân đội nhân dân:

– Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của Lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bao gồm lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Bộ đội thường trực của Quân đội nhân dân gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương.

Ngày 22 tháng 12 hàng năm là Ngày hội truyền thống của Quân đội nhân dân, Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

– Quân đội nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công tác vận động, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của dân tộc; lao động sản xuất, kết hợp bảo vệ Tổ quốc với phát triển kinh tế, xã hội. tham gia phòng thủ dân sự, cùng toàn dân Chung sức xây dựng đất nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Xem thêm: Chiến tranh Nhân dân là gì? Chiến tranh nhân dân?

– Đất nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên mạnh; một số lực lượng tiến lên hiện đại.

– Phù hợp với quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân nhân chuyên nghiệp Quốc phòng, Luật Công nhân và Viên chức, Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức, nhiệm vụ, chế độ phục vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan của hệ thống, chính sách của Quân đội nhân dân.

*) Công an nhân dân:

-Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng chống tội phạm.

– Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, chỉ huy bảo đảm hoạt động, hệ thống phục vụ, hệ thống, chính sách của Công an nhân dân tuân theo “Luật Công an nhân dân” và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Nhà nước xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số đơn vị.

– Công an nhân dân có trách nhiệm phối hợp với Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Công an nhân dân phối hợp với Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ theo quy định của Chính phủ.

*) Dân quân Tự vệ:

Xem thêm: Bộ Quốc phòng là gì? Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức?

– Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thể tách rời sản xuất và công tác, là lực lượng ở địa phương, cơ sở bảo vệ tính mạng, tài sản của đảng, chính quyền, nhân dân và Nhà nước. ; sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, trong thời kỳ chiến tranh trở thành nòng cốt đối đầu với địch ở địa phương, cơ sở; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc, phòng thủ dân sự, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh với các hoạt động tội phạm.

Xem Thêm : Đau bụng dưới rốn và những dấu hiệu không được chủ quan | Medlatec

– Cả nước xây dựng các lực lượng dân quân và tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

– Tổ chức, nhiệm vụ, hệ thống phục vụ, chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ phù hợp với quy định của Luật dân quân tự vệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh:

*) Nắm bắt quan điểm và đưa ra trách nhiệm xây dựng qpan:

Việc tăng cường quốc phòng và an ninh quốc gia, trong điều kiện nhiệm vụ hiện nay phải được toàn dân thực hiện trên mọi lĩnh vực. Với lực lượng quốc phòng, an ninh làm nòng cốt, thực hiện nhiệm vụ tự vệ, bảo vệ Tổ quốc, không rơi vào thế bị động. Luôn chủ động đối phó và làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù. Chiến lược quốc phòng tốt nhất là không dùng đến chiến tranh, mà là giải quyết các mối quan hệ kinh tế và xã hội một cách hợp lý và hòa bình.

– Về mục tiêu, nhiệm vụ: bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền mà còn không ngừng xây dựng, củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa, của Đảng, của đất nước và nhân dân.

Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh: luôn nêu cao tinh thần giữ vững an ninh quốc gia, chung sức đảm nhận nhiệm vụ an ninh quốc phòng từ các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và các mặt khác.

– Phương châm xây dựng quốc phòng, an ninh, phát huy toàn diện ý chí tự lực, tự cường, từng bước tiến lên văn minh hiện đại. Đồng thời, các phương châm cần có sự liên kết chặt chẽ, thống nhất với nhau. Trình bày lộ trình hiện đại hóa đất nước cũng như an ninh quốc phòng.

Xem thêm: Tiềm năng Phòng thủ là gì? Xây dựng tiềm lực phòng thủ?

-Yêu cầu với An ninh-Quốc phòng và Kinh tế đối ngoại: Trên thực tế, khi một quốc gia có thể liên kết các yếu tố này lại với nhau thì cũng là lúc chứng tỏ một phần sức mạnh của một quốc gia. Quan điểm này cũng là sự tiếp tục, kế thừa và hoàn thiện chiến lược quốc phòng, an ninh mà nhà nước và đảng ta đã đề ra.

*) Xây dựng sức mạnh và củng cố nền quốc phòng Tổ quốc Việt Nam:

-Xây dựng thế trận quốc phòng an ninh: sức mạnh an ninh của một quốc gia dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa chiến trường và quân đội. Cùng với khu kinh tế quốc phòng, đẩy mạnh xây dựng và củng cố quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, một số lĩnh vực trọng điểm chiến lược sẽ được ưu tiên.

——Xây dựng khu vực phòng thủ: Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của việc củng cố xây dựng quốc phòng toàn dân. Khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ bảo đảm yêu cầu bảo vệ, mà còn thuộc hàng loạt khu vực phòng thủ của quốc gia. Điều này sẽ giúp củng cố vị thế vững chắc của qpan.

– Xây dựng cơ sở chính trị – xã hội: Các cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng sâu, vùng xa cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về kiến ​​thức quốc phòng và an ninh. Ở một mức độ nào đó, điều này phản ánh lực lượng bảo vệ Tổ quốc hùng mạnh, do nhân dân làm chủ, nhân dân hưởng thụ, nhân dân hưởng thụ.

*) Tiếp tục cải thiện cơ chế:

-Trong quá trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường sự lãnh đạo, quản lý hành chính của Đảng đối với đất nước.

– Thúc đẩy việc xây dựng, hoàn thiện và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế phù hợp với các quy định và phương thức điều hành.

Xem thêm: An ninh Quốc gia là gì? Các biện pháp và mục đích bảo đảm an ninh quốc gia?

– Tăng cường nội dung và hiệu quả của việc thực thi quốc phòng an ninh. Xác định cơ chế hoạt động, nhiệm vụ, cơ quan và vai trò của cán bộ trong công tác quốc phòng, an ninh….

– Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu lực của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm của nhân dân và quân đội.

Kết luận: Từ “Quốc phòng & An ninh” xuất hiện trên mọi con đường và ngõ hẻm, thậm chí còn được đưa vào chương trình giảng dạy của trường học. Kinh tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, tư tưởng … là cơ sở để xây dựng quân đội, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Nhà nước Việt Nam chủ trương gắn xây dựng tiềm lực quân sự với xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ và cho rằng đây là yêu cầu tất yếu của việc xây dựng tiềm lực quân sự. Có thể huy động để tạo thành lực lượng bảo vệ vững chắc đất nước.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button