Hỏi Đáp

Mức lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở mới nhất là bao nhiêu?

Khi bất kỳ nhân viên nào đến làm việc, một trong những mối quan tâm đầu tiên là tiền lương. Việc trả lương là sự thỏa thuận, thống nhất giữa người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với quy định của pháp luật. Theo đó, Nhà nước quy định mức lương cơ sở trong từng thời kỳ phù hợp với tình hình và sự phát triển của nền kinh tế, bảo đảm mức sống và mức tiêu dùng tối thiểu của người lao động.

Tư vấn pháp luật trực tuyến lương cơ sở: 1900.6568

Bạn đang xem: Lương cơ sở tiếng anh là gì

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định số 72/2018/nĐ-cp;

– Nghị quyết 27-nq/tw của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

1. Lương cơ sở là gì?

Lương cơ sở được hiểu là mức cơ bản của:

– Tính tất cả các khoản liên quan đến tiền lương và phụ cấp trong bảng lương, áp dụng cho các đối tượng theo quy định của pháp luật. – Tính giá thành các dịch vụ phục vụ sinh hoạt, đời sống. – Tính các khoản trích nộp công ty hoặc thực hiện nghĩa vụ, tính các chế độ mà người lao động được hưởng khi làm việc trong đơn vị công ty.

Bản chất của lương cơ bản

Lương cơ sở Đây là mức lương làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, công chức, viên chức, viên chức, quân nhân… Đồng thời, còn đóng theo lương Thang bảng lương, lương và Phụ cấp thì mức đóng tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở

Nguyên tắc áp dụng lương cơ bản

Xem thêm: Người có hệ số lương 2,34 có được nâng lương từ 1/5/2016?

Là mức tiền lương làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, công nhân viên chức, quân đội… và mức lương cấp bậc là căn cứ để tính các bậc lương, tiền công và các khoản khác . phụ cấp. Mức đóng tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở

Lương cơ bản là base income trong tiếng Anh.

Một số từ vựng liên quan đến chủ đề bồi thường:

 • Thu nhập: Thu nhập
 • salary : tiền lương (thường chỉ là tiền lương hàng tháng)
 • wage: tiền lương (mỗi giờ)
 • Thù lao: thù lao, khen thưởng công việc
 • Lương hưu: lương hưu, lương hưu
 • Tăng lương: tăng lương
 • Tiền thưởng: Tiền thưởng
 • 2. Quyết định không bỏ lương cơ sở năm 2021:

  Nghị quyết số 27 khẳng định bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện hành, xây dựng một mức lương cơ sở cụ thể trong bảng lương mới.

  Đồng thời, theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, việc cải cách tiền lương không chỉ tăng lương cơ sở vào năm 2020 mà phải theo lộ trình đến năm 2021 5 bảng lương mới theo chức danh, vị trí việc làm sẽ được xây dựng, loại bỏ một loạt các khoản phụ cấp và các khoản ngoài lương.

  Tuy nhiên, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rằng việc thực hiện hệ thống tiền lương mới do Ban Cán sự Đảng đề xuất sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng. 7/2022 thay vì 2021 như tinh thần Nghị quyết 27.

  Do đó, chính sách cải cách tiền lương sẽ không được thực hiện từ năm 2021 mà sẽ được hoãn đến ngày 1/7/2022. Tức là lương cơ sở năm 2021 sẽ không bị hủy bỏ.

  Việc tính lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn theo công thức sau:

  Xem thêm Tiền lương cho công nhân đã qua đào tạo

  Lương = hệ số x lương cơ bản

  Do đó, năm 2020 tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ sở, không bổ sung mới các khoản phụ cấp theo nghề nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch tiền lương giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Làm việc trong doanh nghiệp bảo đảm thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

  Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, tình hình kinh tế, xã hội nước ta bị ảnh hưởng tiêu cực. Để đạt được mục tiêu này, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 122/2020/qh14 đồng ý không tăng lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức kể từ ngày 01/7/2020.

  Xem thêm: Công thức Chu vi hình Tam giác & Cách tính đơn giản 2022

  Căn cứ Nghị định 38/2019/nĐ-cp, mức lương cơ sở năm 2020 vẫn là 1.490.000 đồng.

  3. Mức lương cơ sở năm 2021 là bao nhiêu? tăng?

  Có thể thấy, những năm gần đây, lương cơ sở tăng dần vào ngày 1/7 hàng năm. Từ đó, tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng được điều chỉnh cho phù hợp, cụ thể:

  – Từ ngày 01/7/2018: lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 72/2018/nĐ-cp);

  – Từ ngày 07/01/2019: Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết số 70/2018/qh14).

  – Từ ngày 1/7/2020, tại Nghị quyết số 86/2019/qh14, Quốc hội cũng dự kiến ​​tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

  Xem thêm Lương Chủ tịch Công đoàn Doanh nghiệp Nhà nước

  Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch covid-19, việc tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương cũng bị hoãn lại.

  Đồng thời, tại Nghị quyết số 122, Quốc hội cũng khẳng định: Căn cứ tình hình thực tế, việc báo cáo Thường trực Quốc hội để kịp thời điều chỉnh mức lương cơ sở là một trong những nội dung đáng lưu ý. Đặc biệt, sẽ không tăng lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021.

  Như vậy, mức lương cơ sở của năm 2021 hiện vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng. Vì vậy, tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng không thay đổi.

  Chu kỳ thay đổi lương cơ bản

  Lương cơ sở được điều chỉnh phù hợp với khả năng ngân sách quốc gia, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia, không thay đổi theo chu kỳ. Tuy nhiên thông thường chúng ta vẫn thấy mức lương cơ sở thay đổi 1 năm một lần.

  Công ty sử dụng lương cơ bản như thế nào?

  Công ty không tính lương, phụ cấp,… theo lương cơ bản mà tính theo mức lương tối thiểu vùng.

  Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến mức lương cơ sở để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thai sản,…

  Xem thêm Thang bảng lương áp dụng mức lương doanh nghiệp nhà nước

  4. Chênh lệch giữa lương cơ sở và lương tối thiểu vùng, lương cơ sở:

  Lương cơ bản trong bảng lương

  Mức phụ cấp và các chế độ khác theo quy định

  Mức hoạt động chi phí

  Dựa trên khoản khấu trừ lương và lợi ích này

  Trong điều kiện lao động bình thường, tiền lương trả cho người lao động bảo đảm làm đủ số giờ trong tháng và hoàn thành chỉ tiêu công việc được giao phải bảo đảm các điều kiện sau:

  Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

  Nếu NLĐ đã học nghề, học nghề thì phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

  Tiền lương của hầu hết người lao động hầu như không bị ảnh hưởng bởi việc tăng lương tối thiểu vùng.

  Khả năng ngân sách quốc gia

  Xem thêm: Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9)

  Chỉ số giá tiêu dùng

  Tăng trưởng kinh tế quốc gia

  Sự khác biệt giữa lương cơ bản và lương cơ bản

  Mọi người thường nhầm lẫn lương cơ bản với lương cơ bản nếu chưa hiểu bản chất. Vậy lương cơ bản và lương cơ bản khác nhau như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé

  Là mức dùng để tính toán:

  Lương cơ bản trong bảng lương

  Mức phụ cấp và các chế độ khác theo quy định

  Mức hoạt động chi phí

  Dựa trên khoản khấu trừ lương và lợi ích này

  Lương cơ bản có thể hiểu là mức lương tối thiểu do hai bên người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận tùy theo tính chất, yêu cầu của công việc.

  Lương cơ bản không bao gồm các khoản phụ cấp, tiền thưởng hoặc các khoản phúc lợi và phúc lợi phụ đã thỏa thuận khác.

  Khu vực công: Chu kỳ thay đổi dựa trên chu kỳ thay đổi mức lương cơ sở.

  Khả năng ngân sách quốc gia

  Chính sách quốc gia

  Tốc độ tăng trưởng kinh tế

  Giá cả, chỉ số tiêu thụ,…

  Mức lương tối thiểu vùng

  Hệ số lương và lương cơ bản

  Loại hình kinh doanh

  Tình hình kinh doanh

  Cách tính lương cho từng doanh nghiệp

  Cấp độ, cấp độ, kinh nghiệm

  Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài quốc doanh: Tính theo mức lương tối thiểu vùng và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

  Xem thêm: Đặc điểm các vụ mùa lúa trong năm ở Việt Nam

Related Articles

Back to top button