Hỏi Đáp

Lấy dữ liệu từ MySQL Database sử dụng PHP | 297 bài hướng dẫn PHP hay nhất

Bạn có thể sử dụng hàm mysql_query trong php để thực hiện lệnh sql select lấy dữ liệu từ bảng mysql. Bạn có một số tùy chọn để lấy dữ liệu từ mysql.

Tùy chọn phổ biến nhất là sử dụng hàm mysql_fetch_array() trong php. Hàm này trả về các hàng dưới dạng một mảng kết hợp, một mảng số hoặc cả hai. Nếu không có hàng nào, hàm này trả về false.

Bạn đang xem: Mysql_fetch_array là gì

Dưới đây là ví dụ đơn giản về việc truy xuất bản ghi từ bảng có tên employee.

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau để hiển thị tất cả các bản ghi trong bảng có tên nhân viên.

Xem thêm: Máy Tiện CNC Là Gì? Cách Sử Dụng Máy Tiện CNC

Gán nội dung của hàng cho biến $row, sau đó in giá trị trong hàng.

Xem thêm: Đau bụng trên và đau lưng là chứng bệnh gì?

Lưu ý – Luôn nhớ đặt dấu ngoặc nhọn khi bạn muốn chèn trực tiếp các giá trị mảng vào một chuỗi.

Trong ví dụ trên, hằng số mysql_assoc được sử dụng làm đối số thứ hai cho hàm mysql_fetch_array(), hàm trả về các hàng dưới dạng một mảng kết hợp. Với các mảng kết hợp, bạn có thể truy cập các trường bằng tên thay vì chỉ mục.

php cung cấp một hàm khác mysql_fetch_assoc() cũng trả về các hàng dưới dạng một mảng kết hợp.

Ví dụ

Xem thêm: Kỹ năng nói trước đám đông: Bí quyết trở thành diễn giả lôi cuốn

Bạn thử ví dụ sau để hiển thị tất cả các bản ghi trong bảng có tên nhân viên bằng cách sử dụng hàm mysql_fetch_assoc() trong php.

Bạn cũng có thể sử dụng hằng số mysql_num làm đối số thứ hai cho hàm mysql_fetch_array(). Điều này làm cho hàm trả về một mảng có chỉ mục số.

Ví dụ

Xem thêm: Dấu hiệu nhận biết thì Hiện Tại Đơn đầy đủ nhất trong tiếng Anh

Bạn thử làm ví dụ sau, sử dụng tham số mysql_num trong php để hiển thị tất cả các bản ghi trong bảng có tên là employee.

Ba ví dụ trên sẽ cho cùng một kết quả.

Sử dụng php để giải phóng bộ nhớ

Xem thêm: Trình độ học vấn là gì?

Bạn nên giải phóng bộ nhớ ở cuối mỗi câu lệnh chọn. Điều này có thể được thực hiện bằng hàm mysql_free_result() trong php. Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng tính năng này.

Ví dụ

Bạn có thể thử ví dụ sau:

Khi lấy dữ liệu, dù bạn viết sql phức tạp đến đâu thì quy trình cũng giống nhau.

Các khóa học php phổ biến khác trên vietjack:

Xem thêm: Thịt bò khô trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

  • cú pháp php
  • php – loại biến
  • hằng php
  • toán tử php
  • php – câu lệnh if, else, switch

Related Articles

Back to top button