Hỏi Đáp

Có phải đóng phí xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương?

Phí cơ sở hạ tầng là gì

Khi có ý định đầu tư vào bất động sản, nhiều người thường có xu hướng quan tâm đến một số vấn đề rất quan trọng như cơ sở hạ tầng. Trên thực tế, chúng ta có thể hiểu cơ sở hạ tầng là tổng thể các điều kiện vật chất kỹ thuật xuất hiện và tồn tại phục vụ cho hoạt động sản xuất xã hội và dịch vụ đời sống của con người giống như môi trường. Ngày nay, cơ sở hạ tầng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một quốc gia. Các cá nhân, tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ tốt cho đời sống của người dân, đồng thời giúp cập nhật hệ thống phát triển của cả nước. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương cũng cần đáp ứng các điều kiện và chi phí theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về việc có thu phí xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương hay không?

thu phi xay dung co so ha tang tai dia phuong

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Một số quy định về hạ tầng:

1.1. Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng đề cập đến các thành phần cấu trúc là cơ sở cho sự phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng có thể được hiểu là tài sản hữu hình khi nghĩ về nó một cách hình thức, ví dụ: công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật, lao động tri thức, tài sản vật chất… Các cơ sở có nhiều hoạt động văn hóa, xã hội và kinh tế luôn có xu hướng Phát triển và duy trì theo hướng tích cực hướng đi.

Trong góc độ đầu tư, cơ sở hạ tầng được coi là một sản phẩm, đồng thời cũng là kết quả tích lũy của nhiều thế hệ trong suốt quá trình đầu tư. Cơ sở hạ tầng được coi là bộ phận quý giá, kinh tế của đất nước, đáp ứng mọi yêu cầu, mục tiêu phát triển của đất nước về mọi mặt.

Dưới góc độ kinh tế hàng hóa, cơ sở hạ tầng là một loại hàng hóa công cộng, có mục đích phục vụ lợi ích của toàn xã hội.

Cơ sở hạ tầng cũng là một thuật ngữ chung, chỉ đường bộ, đường sắt, bệnh viện, trường học, hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước… do các cơ quan trung ương đầu tư và tích lũy.

Cơ sở hạ tầng cũng bao gồm các tài sản vô hình như nguồn nhân lực, đầu tư vào đào tạo lực lượng lao động. Cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và nâng cao mức sống chung của một quốc gia

Qua các khái niệm trên, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản cơ sở hạ tầng là những thiết chế vật chất, công nghệ, xã hội… tất cả những cái đó được trang bị nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất và đời sống của con người, đồng thời là những yếu tố vật chất, đồng thời cũng là sản phẩm của quá trình đầu tư, đặt nền móng cho sự phát triển của toàn xã hội.

1.2. Hạng mục cơ sở hạ tầng:

Theo các tiêu chuẩn khác nhau, cơ sở hạ tầng được chia thành nhiều loại như sau:

Xem thêm:Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng

– Theo ngành kinh tế – xã hội:

Dưới góc độ lĩnh vực kinh tế, đây là một bộ phận của ngành phục vụ quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm hoặc tiếp tục quá trình sản xuất trong lưu thông hàng hóa. Bao gồm: hệ thống đường giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, giao thông vận tải, sân bay, bến cảng…v.v.

Hạ tầng xã hội là một bộ phận của lĩnh vực bảo đảm các điều kiện chung cho các hoạt động văn hóa, xã hội, dân sinh và xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, công trình công cộng.

Hạ tầng môi trường là một phần của lĩnh vực phục vụ duy trì, bảo vệ và cải thiện môi trường sống, như một số công trình sau: công trình bảo vệ đất, công trình phòng chống thiên tai, tai nạn, hệ thống xử lý chất thải công nghiệp, rừng, đại dương. ..

Hạ tầng an ninh, quốc phòng là bộ phận có chức năng bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật chung của lĩnh vực này, bao gồm: kho chứa vũ khí, bảo dưỡng khí tài,…

p>

– Theo lãnh thổ, khu vực dân cư: chia thành các loại như: Hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế biển, hạ tầng nông thôn, hạ tầng vùng đồng bằng…

– Theo ngành kinh tế quốc dân: Phân theo ngành, ví dụ: bưu chính, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội…

p>

– Theo cấp quản lý:

Xem thêm: Thuế xây dựng đối với nhà ở tư nhân được tính như thế nào? Chi phí xây dựng một ngôi nhà là bao nhiêu?

Xem Thêm : 5+ Tác Hại Của Máy Massage Xung Điện Ít Người Biết – Kingsport

Cơ sở hạ tầng được chia thành quản lý trung ương và quản lý địa phương theo cấp quản lý như sau:

+ Cơ sở hạ tầng lớn sẽ do trung ương quản lý gồm sân bay, quốc lộ, đường sắt, bến cảng…

+ Hạ tầng giao cho tỉnh, huyện, xã do địa phương quản lý gồm: giáo dục, y tế, văn hóa, cầu, đường, kênh mương…

Trên cơ sở phân loại này, trách nhiệm và sự chủ động của các cấp có thẩm quyền được làm rõ hơn, hướng sử dụng tối đa nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương. Đồng thời, cũng nhờ việc phân loại này, cơ sở hạ tầng thuộc các cấp quản lý đã được quản lý và sử dụng tốt.

– Về cơ bản, các tính năng:

Cơ sở hạ tầng được chia thành hai loại: cơ sở hạ tầng vật chất và cơ sở hạ tầng phi vật chất:

+ Cơ sở hạ tầng vật chất bao gồm các công trình như trường học, cơ sở y tế, hệ thống đường, điện, kênh mương, công trình quốc phòng, an ninh…

+ Cơ sở hạ tầng ở dạng phi vật chất bao gồm thủ tục hành chính, hệ thống thiết chế xã hội, an ninh trật tự… là những yếu tố liên quan đến điều kiện và môi trường phục vụ của các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội.

Xem thêm: Thuế xây dựng bao nhiêu tiền/m2? Thuế xây dựng được tính như thế nào?

Việc phân chia kết cấu hạ tầng thành các loại theo các tiêu chí khác nhau sẽ giúp phân cấp quản lý và đầu tư xây dựng, phát triển và sử dụng các loại kết cấu hạ tầng phù hợp. đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế.

1.3. Chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng:

Trong thời gian tới, để có thể thúc đẩy nền kinh tế xã hội đất nước phát triển, nước ta cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại, chất lượng cao. Cụ thể, các mục tiêu đột phá về xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải bao gồm:

– Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, việc tạo sân chơi bình đẳng và cải cách hành chính được xác định là mục tiêu trọng tâm.

– Nguồn nhân lực cần phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, nền giáo dục quốc dân cần được quan tâm hơn nữa để thay đổi và phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển ứng dụng công nghệ hiện đại với nhân tài chất lượng cao. Đồng thời, thông qua hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển song hành với một số công trình hiện đại sẽ thúc đẩy quá trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

– Chú trọng hạ tầng đô thị lớn và hệ thống giao thông.

2. Một số quy định về xây dựng cơ sở hạ tầng:

2.1. xây dựng cơ sở hạ tầng là gì

Xây dựng cơ sở hạ tầng cụ thể đề cập đến việc xây dựng đường bộ, đường sắt, trường học, bệnh viện, hệ thống thủy lợi, cấp nước và các dự án khác do các cơ quan chính quyền địa phương và trung ương tích lũy.

Cơ sở hạ tầng là vốn con người, có vai trò hết sức quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân ở nước ta.

Có thể nói, xây dựng cơ sở hạ tầng là cơ cấu của nền kinh tế, trong đó có kinh tế quốc doanh. Sản xuất nguyên liệu dựa trên hệ thống. Với tư cách là cơ sở hạ tầng của xã hội, tồn tại phản ánh sự phát triển năng động, liên tục của lực lượng sản xuất, có tính kế thừa, phát huy và phát triển.

Xem thêm:Miễn thuế xây dựng khi cá nhân tự xây dựng nhà riêng

2.2. Quy định về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, quy định đối với công trình hạ tầng kỹ thuật như sau:

– Hệ thống cấp nước kỹ thuật cấp nước đô thị bao gồm:

+ Cam kết khai thác nước thô, nước mặn, nước ngầm.

+ Nhà máy xử lý nước, bể chứa, bể lọc, bể lắng.

+ Trạm bơm.

+ mạng lưới cấp nước, đường ống cấp nước.

Xem Thêm : Bệnh viện 7A ở đâu? Thuộc tuyến nào? Giờ làm việc, bảng giá chi

– Hệ thống cấp thoát nước đô thị:

+ Trạm xả nước mưa, nước thải.

Xem thêm: Thuế xây dựng nhà? Xây nhà có phải đóng thuế không?

+ Mạng lưới đường ống, nước bẩn, nước mưa, nước thải.

+ Nhà máy xử lý nước thải đô thị, nhà máy xử lý bùn thải, bể lọc, bể lắng.

+ các loại giếng bậc thang, giếng thăm, giếng thu nước mưa.

– Hệ thống kỹ thuật cấp điện đô thị bao gồm:

+ Mạng hạ áp cung cấp cho phụ tải.

+ Trạm biến áp.

– Hệ thống chiếu sáng đô thị bao gồm:

+ Chiếu sáng không gian công cộng từ quảng trường, sân vườn, khu vui chơi đến các công trình thể thao ngoài trời.

Xem thêm: Hồ sơ xin phép doanh nghiệp hoạt động sản xuất nước uống đóng chai

+ Chiếu sáng giao thông đô thị cầu, hầm, nút giao thông, đường phố…

+ Các loại đèn trang trí, quảng cáo,..

– Công trình đường đô thị bao gồm:

+ Đường cao tốc đô thị, đường huyết mạch đô thị, đường nội bộ, bãi đỗ xe, trạm thu phí, trạm bảo trì.

+ Cầu đường bộ, cầu bộ hành.

– Hầm giao thông đô thị bao gồm hầm đường sắt, hầm ô tô, hầm bộ hành.

Do đó, chúng tôi nhận thấy có nhiều loại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Mỗi loại hình kiến ​​trúc đều có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của xã hội, mang lại những giá trị riêng cho con người.

3. Tôi có cần trả phí xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương không?

Phí hạ tầng thực chất là các loại phí cho hạ tầng cơ bản nhất như vỉa hè, đường, ngõ, năng lượng (điện, nước, chất đốt…), môi trường, xung quanh (cây cối, ao hồ…). …nên chi phí hạ tầng có thể hiểu là chi phí liên quan đến các vấn đề trên.

Xem thêm: Chủ nhà để xảy ra tai nạn có phải bồi thường không?

Khi chủ thể mua bán đất thì theo quy định của pháp luật, các loại phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí giải chấp, phí công chứng,..

Do đó, phí hạ tầng chỉ là khoản phí riêng mà bên mua yêu cầu bên bán phải trả, không thuộc phí chuyển nhượng bất động sản mà pháp luật quy định. Vì vậy, mục tiêu cần đàm phán lại với người bán về vấn đề này.

Theo quy định của pháp luật, cấp thôn không phải là cấp quản lý do cơ cấu tổ chức phân cấp hành chính quy định. Vì vậy, nếu cơ quan đầu mối hạ tầng cần biết số tiền cụ thể thì phải trực tiếp xuống xã, huyện ủy để hỏi rõ, tránh tình trạng thôn thu không đúng quy định.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button