Hỏi Đáp

Soát xét báo cáo tài chính là gì ?

Soát xét báo cáo tài chính là hoạt động đưa ra ý kiến ​​về việc liệu có hay không các sự kiện trọng yếu đã được xác định làm cho kiểm toán viên tin rằng báo cáo tài chính đó không phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kế toán được chấp nhận rộng rãi) , trong tất cả các khía cạnh vật chất. Việc xem xét báo cáo tài chính không yêu cầu kiến ​​thức về kiểm soát nội bộ, khả năng tiếp xúc với gian lận hoặc bất kỳ quy trình kiểm toán nào khác. Do đó, báo cáo kiểm toán có thể không cung cấp nhiều bằng chứng hoặc thông tin như báo cáo kiểm toán.

Chi phí soát xét báo cáo tài chính thấp hơn chi phí kiểm toán. Vì vậy để tiết kiệm chi phí khi tiến hành kiểm toán tổng thể người ta thường sử dụng báo cáo kiểm toán.

Xem Thêm : Rước họa vì dùng cà phê giảm cân Ido Slim – Gia đình

Khi soát xét báo cáo tài chính, ban giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính của đơn vị và kế toán viên phải có đủ trình độ và hiểu biết về cả lĩnh vực kinh doanh và đơn vị. Bạn có thể tự mình thực hiện đánh giá.

Dưới đây là quy trình kế toán soát xét báo cáo tài chính. Quy trình này tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro có sai sót trọng yếu:

 • Phân tích so sánh với kỳ trước, kỳ dự báo và kết quả ngành.
 • Hãy nghĩ về tính nhất quán.
 • Một thủ tục ghi lại các giao dịch kế toán.
 • Xem xét các trường hợp ngoại lệ hoặc sự phức tạp có thể ảnh hưởng đến kết quả của báo cáo.
 • Xem xét các giao dịch quan trọng phát sinh vào cuối kỳ kế toán.
 • Tiến hành đánh giá bổ sung để giải quyết các vấn đề nêu ra trong đánh giá trước.
 • Xem xét các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày lập báo cáo tài chính.
 • Xem các mục nhập quan trọng.
 • Xem xét ý kiến ​​đóng góp từ các cơ quan quản lý.
 • Kiểm tra báo cáo tài chính để tuân thủ Khuôn khổ báo cáo tài chính.
 • Xem xét các báo cáo quản lý đã được kế toán viên xem xét hoặc kiểm toán cho giai đoạn trước.
 • Xem Thêm : Viên uống dầu gấc Vinaga DHA có tốt không? Lưu ý khi sử dụng

  Ngoài ra còn một số đối tượng cụ thể như sau:

  • Tiền mặt.
  • Số tiền phải trả từ khách hàng.
  • Hàng tồn kho.
  • Đầu tư.
  • Tài sản cố định.
  • Tài sản vô hình.
  • Các hóa đơn phải trả và các khoản tích lũy.
  • Nợ dài hạn.
  • Các khoản dự phòng và cam kết.
  • Kinh phí.
  • Thu nhập và chi phí.
  • Nếu kế toán viên tin rằng báo cáo tài chính có sai sót trọng yếu thì cần thực hiện các thủ tục bổ sung để thu thập bằng chứng nhằm tránh phải sửa đổi báo cáo. Nếu báo cáo có sai sót trọng yếu, kế toán viên phải lựa chọn giải thích sai sót đó trong báo cáo đính kèm báo cáo tài chính hoặc rút khỏi cuộc soát xét.

   Nguồn: https://playboystore.com.vn
   Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button