Hỏi Đáp

Tài khoản phong tỏa là gì? Quy định mở, sử dụng và giao dịch qua tài khoản phong tỏa?

Tài khoản bị phong tỏa là gì

Luật hiện hành có các quy định rất nghiêm ngặt về các trường hợp tài khoản ngân hàng có thể bị đóng băng. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không thể đóng băng tài khoản của Khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào, nhưng Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể đóng băng một số hoặc tất cả số tiền trên tài khoản thanh toán của Khách hàng trong một số trường hợp nhất định.

* Cơ sở pháp lý

– Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010;

– Văn bản hợp nhất 07/vbhn-vpqh ngày 12/12/2017 hợp nhất Luật Các tổ chức tín dụng;

– Nghị định số 83/2010/nĐ-cp về đăng ký giao dịch bảo đảm;

– Nghị định số 22/2006/nĐ-cp về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam;

– Luật bảo hiểm tiền gửi ngày 13 tháng 6 năm 2012;

– Nghị định 101/2012/nĐ-cp về thanh toán không dùng tiền mặt;

– Nghị định 22/2013/nĐ-cp về thanh toán bằng tiền mặt;

– Nghị định 96/2014/nĐ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính về tiền tệ và ngân hàng;

Xem thêm quy định xử phạt chở hàng quá tải trọng mới nhất 2022

– Nghị định số 16/2017/nĐ-cp của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Văn bản hợp nhất 13/vbhn-nhnn ngày 08/03/2019 chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Luật sưTư vấn pháp luật qua điện thoạiTrực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Tài khoản bị đóng băng là gì?

Phong tỏa được hiểu là bao vây một khu vực hoặc một khu vực nhất định, cắt đứt với thế giới bên ngoài, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.

Tài khoản bị đóng băng hiểu đơn giản là tài khoản bị hạn chế nhiều chức năng, chủ yếu dựa trên yêu cầu rút tiền của chủ tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo thực hiện một việc nào đó hoặc một số việc/các bên liên quan . Điều kiện để mở khóa là hoàn thành một hoặc một số công việc cụ thể do ngân hàng, chủ tài khoản và các bên liên quan thỏa thuận.

Ví dụ, các bên ký kết hợp đồng mua bán nhà, bên mua vay tiền ngân hàng để mua nhà. Ngân hàng cấp tín dụng cho vay thế chấp cho người mua nhà sẽ lập tài khoản phong tỏa cho người mua nhà, điều kiện để mở phong tỏa là việc chuyển nhượng tài sản đã hoàn tất và cập nhật đăng ký tài sản bảo đảm. Nói.

Tài khoản tiền gửi bị phong tỏa là tiền gửi thanh toán đã bị các tổ chức tài chính phong tỏa một phần hoặc toàn bộ do vi phạm các quy định quốc gia khác nhau. Tiền lãi có thể được tính hoặc không tính trên số dư tài khoản tiền gửi bị phong tỏa, tùy theo quy định của từng ngân hàng.

Tài khoản bị chặn Tiếng Anh có nghĩa là: tài khoản bị đóng băng.

Xem thêm Hình phạt tại Điều 134 Khoản 2 Bộ luật Hình sự 2015

Tài khoản bị đóng băng hiểu đơn giản là một tài khoản bị giới hạn chức năng, chủ yếu là chức năng rút tiền trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo thực hiện một công việc hay một việc gì đó theo yêu cầu. Chủ tài khoản/Bên liên kết. Điều kiện để mở khóa là hoàn thành một hoặc một số công việc cụ thể do ngân hàng, chủ tài khoản và các bên liên quan thỏa thuận.

2. Quy định mở, sử dụng và giao dịch qua tài khoản phong tỏa:

Theo Văn bản hướng dẫn 13/vbhn-nhnn ngày 8/3/2019 về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, việc phong tỏa tài khoản được quy định như sau:

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng (tạm ngừng giao dịch) theo yêu cầu bằng văn bản của chủ tài khoản (hoặc đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc thông báo trước cho khách hàng một phần hoặc toàn bộ khoản thanh toán tài khoản (ngừng giao dịch) Văn bản thỏa thuận giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Xem Thêm : Các dấu hiệu trên móng tay biểu hiện sức khoẻ của bạn

Việc mở khóa tạm thời tài khoản thanh toán và xử lý các hướng dẫn thanh toán tiền gửi và rút tiền trong thời gian khóa tạm thời chỉ được thực hiện sau khi có yêu cầu của chủ tài khoản hiện tại (hoặc người giám hộ, đại diện hợp pháp hoặc tài khoản người giữ). hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Chủ tài khoản và Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ đóng băng một phần hoặc toàn bộ số tiền trong Tài khoản thanh toán của Khách hàng trong các trường hợp sau:

+ Văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện tài khoản thanh toán của khách hàng bị ghi có nhầm hoặc yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền và hoàn trả do nhầm lẫn, người chuyển tiền thực hiện sai so với lệnh chi. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền sai, sai;

+ Có thông báo bằng văn bản của một trong các chủ tài khoản về việc tranh chấp giữa các chủ tài khoản thanh toán chung liên quan đến tài khoản thanh toán chung.

Xem thêm: Tôi có thể thanh toán hợp đồng kinh doanh của công ty từ tài khoản cá nhân của mình không?

Sau khi tài khoản thanh toán bị phong tỏa, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần thông báo ngay (bằng văn bản hoặc hình thức thông báo được thỏa thuận trong hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán). tài khoản thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và khách hàng) giải thích cho chủ tài khoản hoặc người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản biết lý do và phạm vi tài khoản bị phong tỏa; số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán phải được xác định theo nội dung phong tỏa Bảo tồn và kiểm soát chặt chẽ. Nếu tài khoản bị phong tỏa một phần thì vẫn sử dụng được phần chưa phong tỏa.

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+Kết thúc khối;

+ Nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền chấm dứt việc phong tỏa tài khoản thanh toán;

+ Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã xử lý xong lỗi chuyển khoản và lỗi;

+ Nhận thông báo bằng văn bản của các chủ tài khoản thanh toán chung về việc tranh chấp tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung đã được giải quyết.

Vì vậy, khi khách hàng rơi vào một trong các trường hợp trên sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị khóa tài khoản. Để bảo vệ quyền lợi của mình, bản thân người dùng phải thường xuyên trau dồi kiến ​​thức pháp luật liên quan đến tài khoản tiền gửi.

Sau khi tài khoản thanh toán bị phong tỏa, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo ngay cho chủ tài khoản (hoặc người giám hộ, đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) bằng văn bản về lý do, phạm vi phong tỏa tài khoản thanh toán; số tiền bị phong tỏa trên tài khoản tài khoản thanh toán phải căn cứ vào nội dung phong tỏa để bảo quản và kiểm soát chặt chẽ.

Xem thêm: Quy định về trả lương qua tài khoản cho người lao động

Nếu tài khoản bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường, nếu tài khoản thanh toán bị phong tỏa theo quy định trên thì số tiền tài khoản thanh toán bị phong tỏa không vượt quá số tiền ghi trên phiếu chuyển tiền nhầm, nhầm .

Ngân hàng quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giữ, người bị tạm giam ngay khi nhận được lệnh phong tỏa tài khoản Tài khoản của bị can, bị cáo phải phong tỏa ngay tài khoản và ghi nhận sự việc.

3. Một số quy định liên quan:

* Quyền ra lệnh chặn tài khoản

– Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cơ quan điều tra các cấp: Khi có lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng thì Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cơ quan điều tra các cấp phải báo ngay cho Cơ quan kiểm sát cùng cấp biết trước. Khi thực thi

– Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự;

-Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự; Hội đồng bồi thẩm.

– Thẩm phán chủ tọa phiên tòa

* Nguyên tắc chặn tài khoản

Xem thêmQuy định mới nhất năm 2022 sẽ xử phạt cầu đường quá tải

Xem Thêm : Ô-xtrây-li-a (Australia) | Hồ sơ – Sự kiện – Nhân chứng

Khi đóng băng một tài khoản, bạn chỉ có thể đóng băng số tiền tương ứng với mức phạt, tịch thu hoặc thiệt hại.

Người được giao nhiệm vụ thực hiện lệnh phong tỏa tài khoản bị phong tỏa nhưng lại mở tài khoản, theo quy định tại Điều 285 BLHS 2015 thì vi phạm trách nhiệm niêm phong, thu giữ tài sản nên bị phong tỏa tài khoản .

* Thủ tục đóng băng tài khoản

Việc đóng băng tài khoản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quốc gia phải tuân thủ các luật cụ thể. Cụ thể:

Trong tố tụng dân sự, trong quá trình giải quyết vụ án có liên quan và áp dụng các biện pháp, theo yêu cầu bằng văn bản của Tòa án có thẩm quyền, việc phong tỏa tài khoản tại các tổ chức tín dụng được yêu cầu. Biện pháp này là cần thiết để bảo đảm việc giải quyết vụ án hoặc để thi hành bản án.

Thủ tục yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Trong tố tụng hình sự, bảo đảm việc thi hành khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, xét xử; trong phạm vi quyền hạn của mình, cơ quan, cá nhân có quyền tiến hành tố tụng có quyền áp dụng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản.

Trình tự, thủ tục xin cấm được thực hiện theo quy định tại Điều 129 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Do đó, lệnh cấm vận chỉ áp dụng đối với những người bị buộc tội và bộ luật hình sự không quy định về phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại khi có lý do để chứng minh rằng người đó có tài khoản tại các tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước.

Xem thêm: Cách lấy lại tiền khi bạn chuyển nhầm tiền vào tài khoản doanh nghiệp của mình

Ngoài ra, việc tạm giữ tài khoản áp dụng cho tài khoản của người khác nếu có lý do để tin rằng số tiền trong tài khoản đó có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Trong công tác thi hành án dân sự, yêu cầu phong tỏa tài khoản là một trong những biện pháp bảo đảm thi hành án. Theo quy định tại Điều 67 “Luật Thi hành án dân sự”, nếu người phải thi hành án có tài khoản tại tổ chức tín dụng thì tài khoản đó bị phong tỏa.

Quyết định phong tỏa tài khoản phải nêu rõ số tiền và tài sản bị phong tỏa. Chấp hành viên phải giao quyết định phong tỏa cho cơ quan tín dụng quản lý tài khoản của người phải thi hành án.

Trường hợp cần phong tỏa ngay tài khoản của người phải thi hành án tại nơi tạm giữ nhưng chưa có quyết định phong tỏa thì Chấp hành viên có văn bản đề nghị tổ chức tín dụng quản lý tài khoản của người phải thi hành án. Tài khoản bị khóa.

Quyết định cấm tài khoản phải được cơ quan thực thi pháp luật đưa ra trong vòng 24 giờ kể từ ngày lập biên bản. Cơ quan tín dụng quản lý tài khoản phải ngay lập tức tuân thủ các yêu cầu thực thi pháp luật về việc đóng tài khoản.

Trong hoạt động quản lý thu thuế, yêu cầu phong tỏa tài khoản là một trong những biện pháp để thực hiện quyết định quản lý thu thuế. Trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Khi phong tỏa tài khoản, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải chuyển quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nơi bị can, bị cáo quản lý tài khoản. Việc giao, nhận lệnh phong tỏa tài khoản phải được lập thành biên bản theo quy định.

Sau khi nhận được lệnh phong tỏa tài khoản của cơ quan tín dụng hoặc kho bạc, tài khoản phải được phong tỏa ngay lập tức và lập biên bản phong tỏa, kèm theo 5 bản biên bản cuộc họp. Trong đó, 1 bản gửi ngay cho bị cáo, 1 bản gửi cho những người có liên quan khác của bị cáo, 1 bản gửi cho cơ quan kiểm sát cùng cấp, 1 bản gửi vào hồ sơ vụ án, 01 bản gửi VKS cùng cấp và VKS cùng cấp. Ở với các tổ chức tín dụng hoặc kho bạc.

Xem thêm: Thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế không?

*Thời hạn khóa tài khoản

Việc phong tỏa tài khoản thanh toán kết thúc trong các trường hợp sau. (Theo Điều 12 Nghị định-Luật số 101/2012/nĐ-cp, được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định-Luật số 80/2016/nĐ-cp).

+ Phong tỏa tài khoản khi hết thời hạn khóa tài khoản theo thỏa thuận giữa chủ tài khoản/đồng chủ tài khoản với ngân hàng;

+ Khi có quyết định hoặc yêu cầu chấm dứt cấm vận của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+Các trường hợp khác do ngân hàng quy định.

Ngoài chúng tôi, nếu tài khoản thanh toán bị phong tỏa trái pháp luật và gây thiệt hại cho chủ tài khoản thì bên ra lệnh phong tỏa tài khoản phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button