Hỏi Đáp

Nghĩa vụ công dân là gì? Các nghĩa vụ cơ bản của công dân?

Bên cạnh quyền công dân, nghĩa vụ của công dân cũng là vấn đề cần được quan tâm. Nghĩa vụ của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, vậy nghĩa vụ cơ bản của công dân là gì? Trong bài viết này, Luật Dương Gia sẽ cung cấp cho bạn đọc những quy định của pháp luật về nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Cơ sở pháp lý:

Bạn đang xem: Trách nhiệm nghĩa vụ công dân là gì

– Hiến pháp 2013

1. Nghĩa vụ công dân là gì?

Nghĩa vụ công dân là nhà nước yêu cầu công dân phải thực hiện những hành động cần thiết khi nhà nước yêu cầu, nếu không nhà nước sẽ dùng mọi cách từ giáo dục, thuyết phục đến cưỡng chế.

2. Quy định của Luật nghĩa vụ dân sự:

Hiến pháp năm 2013 dành một chương quy định về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, cụ thể như sau:

2.1. Quyền con người:

Ở nước ta, các quyền công dân trên các lĩnh vực như quyền con người, quyền chính trị, quyền công dân, quyền kinh tế, văn hóa, xã hội được ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm bằng Hiến pháp và pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật khi cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của nhân dân. Mọi người đều có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo vệ, không ai bị tước đoạt tính mạng một cách trái pháp luật.

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, cưỡng bức, nhục hình hoặc bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, danh dự hoặc nhân phẩm. Nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định của Viện kiểm sát nhân dân, sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân thì không ai có thể bị bắt, trừ trường hợp phạm tội. Việc bắt, giữ, giam người do pháp luật quy định. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hài cốt theo quy định của pháp luật. Tiến hành thử nghiệm y tế, dược lý, khoa học hoặc bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên người cần có sự đồng ý của người được thử nghiệm.

Mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm về đời tư, bí mật cá nhân và gia đình; quyền bảo vệ danh dự và uy tín của mình. Thông tin về đời tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. Mọi người có quyền được bảo mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được mở, kiểm soát, tham ô trái phép các phương thức liên lạc thông tin riêng tư như thông tin liên lạc, điện thoại, điện tín. Công dân có quyền đi lại và sinh sống tự do trong nước, cũng như quyền ra nước ngoài và trở về từ nước ngoài. Việc thực hiện các quyền này được điều chỉnh bởi pháp luật.

Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không được lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.

Xem thêm: Bằng cấp tiếng Trung là gì – SGV

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình. Công dân đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, công dân đủ 21 tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận, góp ý với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến ​​nghị của công dân.

Xem thêm: Tính bất khả xâm phạm là gì? Quyền bất khả xâm phạm của công dân?

Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh tiếng theo quy định của pháp luật. Pháp luật nghiêm cấm hành vi trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu khống, hãm hại người khác.

Xem thêm: Đai massage bụng vibroaction có hiệu quả không? – Toshiko

Mọi người có quyền có thu nhập hợp pháp, có của để dành, có nhà ở, tư liệu sống, tư liệu sản xuất, quyền góp vốn vào doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. Quyền tài sản riêng và quyền thừa kế được pháp luật bảo vệ. Nhà nước sung công hoặc trưng dụng tài sản của tổ chức, cá nhân theo quy định của “Luật bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” trong trường hợp khẩn cấp, nhằm phòng, chống thiên tai, hoặc vì lý do quốc phòng, an ninh, hoặc lợi ích quốc gia. Pháp luật.Giá cả thị trường.Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

Công dân có quyền được hưởng an sinh xã hội, quyền có việc làm, quyền lựa chọn việc làm, quyền có việc làm và quyền có nơi làm việc. Đảm bảo điều kiện làm việc công bằng và an toàn cho người lao động làm công ăn lương; tiền lương, chế độ nghỉ ngơi. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động và sử dụng lao động dưới độ tuổi lao động tối thiểu.

Nam, nữ có quyền kết hôn và ly hôn. Hôn nhân dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng giữa vợ và chồng, tôn trọng lẫn nhau. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền và lợi ích của mẹ và con.

Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; tham gia vào các vấn đề của trẻ em. Nghiêm cấm hành vi ngược đãi, tra tấn, ngược đãi, bỏ mặc, ngược đãi, bóc lột sức lao động và các hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. Được sự quan tâm giúp đỡ của nhà nước, gia đình và xã hội, thanh niên học tập, lao động, vui chơi, phát triển thể chất, tinh thần, tu dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc và ý thức công dân, đi đầu trong lao động sáng tạo và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ chấp hành các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa tính mạng, sức khỏe của người khác và cộng đồng. Mọi người đều có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và hưởng lợi từ chúng.

2.2. Nghĩa vụ cơ bản của công dân:

Xem thêm: Bụng kêu ọc ọc sau khi ăn là bệnh gì? | Vinmec

– Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc (Điều 44);

– Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự và tham gia bảo vệ Tổ quốc nhân dân (Điều 45);

Xem thêm: Quyền là gì? Các điều khoản về dân sự và nhân quyền?

– Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và tuân theo các chuẩn mực của đời sống xã hội (Điều 46).

p>

Đặc biệt, nghĩa vụ thuế đã được sửa đổi bằng cách thay từ “công dân” thành “mọi người” cho phù hợp (mọi người đều có nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật chứ không riêng gì công dân Việt Nam). Nam theo quy định tại Điều 80 Hiến pháp 1992).

Ngoài ra, tại chương 2 của Hiến pháp 2013 có nhiều điều khoản quy định các quyền liên quan đến nghĩa vụ cơ bản của công dân như quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc y tế, quyền được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ y tế, và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh (Điều 38), Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân (Điều 39), Quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc (Điều 45) v. v…

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn về nghĩa vụ cơ bản của công dân như sau:

Xem thêm: Pro là gì trên Facebook? Một trong các từ phổ biến nhất trên mạng

– Công dân Việt Nam có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản quốc là tội nặng nhất.

– Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

Xem thêm: Hiệu điện thế là gì? Ký hiệu, đơn vị đo, công thức tính hiệu điện thế

– Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự, tham gia bảo vệ Tổ quốc của nhân dân.

– Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành các quy tắc sinh hoạt chung.

Xem thêm: Tước một số quyền công dân là gì? Quy định tước một số quốc tịch?

– Công dân có nghĩa vụ học tập.

– Mọi người có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

– Mọi người đều có nghĩa vụ pháp lý phải nộp thuế.

– Mọi người có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.

3. Ví dụ về nghĩa vụ công dân:

– Công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vinh dự trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là 24 tháng, độ tuổi công dân tham gia từ 18 – 25 tuổi (thời hạn phục vụ tại ngũ là 27 tuổi vì lý do đại học, cao đẳng). Công dân tham gia phải đạt tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, văn hóa.

– Công dân tham gia dân quân tự vệ là nghĩa vụ bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân, điều kiện tham gia phải có lý lịch rõ ràng, thực hiện và chấp hành tốt chính sách của Đảng, có đủ sức khỏe để tham gia lực lượng dân quân tự vệ.

Xem thêm: Phân biệt viên chức và công chức trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Related Articles

Back to top button