Hỏi Đáp

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là?

Trị cơ sở dữ liệu là gì

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một lĩnh vực quan trọng của công nghệ thông tin, nhưng không phải ai cũng hiểu về chủ đề này. Vậyhệ thống quản lý cơ sở dữ liệu là gì?

Câu hỏi: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

A. Phần mềm tạo csdl

Phần mềm thao tác, thao tác với các đối tượng trong cơ sở dữ liệu

Phần mềm tạo, lưu trữ và sử dụng cơ sở dữ liệu

Phần mềm tạo và lưu trữ cơ sở dữ liệu

Câu trả lời đúng là c.

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu là phần mềm được sử dụng để tạo, lưu trữ và thao tác với cơ sở dữ liệu. Phần mềm cơ sở dữ liệu bao gồm các tiện ích cốt lõi được cung cấp cho tài liệu quản lý cơ sở dữ liệu.

Giải thích tại sao câu trả lời đúng là c

Dbms là phần mềm tương tác với người dùng cuối, ứng dụng và chính cơ sở dữ liệu để thu thập và phân tích dữ liệu. Phần mềm dbms bao gồm các tiện ích cốt lõi được cung cấp để quản trị cơ sở dữ liệu. Tổng số cơ sở dữ liệu, dbms và các ứng dụng liên quan có thể được gọi là “hệ thống cơ sở dữ liệu”. Nói chung, thuật ngữ “cơ sở dữ liệu” cũng được sử dụng để chỉ bất kỳ dbms, hệ thống cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng nào được liên kết với cơ sở dữ liệu.

Các nhà khoa học máy tính có thể phân loại các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo mô hình cơ sở dữ liệu mà chúng hỗ trợ. Cơ sở dữ liệu quan hệ, trở nên phổ biến vào những năm 1980, mô hình hóa dữ liệu dưới dạng hàng và cột trong một loạt bảng và chủ yếu sử dụng sql (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) để viết và truy vấn dữ liệu. Vào những năm 2000, cơ sở dữ liệu phi quan hệ trở nên phổ biến, được gọi là nosql vì chúng sử dụng các ngôn ngữ truy vấn khác.

Xem Thêm : Những thói quen ăn uống gây hại | Báo Dân trí

– Trình quản lý lưu trữ

Lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên thiết bị lưu trữ.

Tối ưu hóa tổ chức dữ liệu trên thiết bị lưu trữ.

Tương tác hiệu quả với trình quản lý tệp.

– Trình xử lý sự cố

Dữ liệu phản hồi cho yêu cầu truy vấn tìm kiếm.

Dịch các truy vấn nâng cao thành các yêu cầu mà hệ thống cơ sở dữ liệu có thể hiểu được.

Chọn phương án tốt nhất để trả lời câu hỏi này.

– Trình quản lý giao dịch

Định nghĩa giao dịch: Một nhóm các hoạt động được coi là một đơn vị không thể chia cắt.

Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu.

Xem Thêm : Anh giờ nơi ấy có tốt không anh ừ liệu em có yên lòng

Quản lý kiểm soát đồng thời.

Phát hiện và khôi phục lỗi cơ sở dữ liệu

– Đặc điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

+ Cung cấp khả năng bảo mật và loại bỏ dư thừa dữ liệu

+ Có thể mô tả bản chất của chính hệ thống cơ sở dữ liệu

+ Tách trừu tượng chương trình và dữ liệu

+ Hỗ trợ chế độ xem dữ liệu đa dạng

+ Chia sẻ dữ liệu và xử lý giao dịch nhiều người dùng

+ Cho phép các thực thể và mối quan hệ của chúng tạo thành một bảng

+ Tuân thủ axit, bao gồm tính nguyên tử, tính nhất quán, tính cô lập và độ bền

+ Cho phép người dùng truy cập và thao tác dữ liệu cùng lúc

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button