Hỏi Đáp

KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI – STAC

Trung tâm trọng tài thương mại là gì

Theo quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010, Trung tâm trọng tài là trung tâm tổ chức, điều phối, giám sát hoạt động giải quyết tranh chấp của trọng tài, hỗ trợ trọng tài viên trong các thủ tục hành chính, quản lý và các thủ tục khác của trọng tài. .

1 / Điều kiện thành lập trung tâm trọng tài : Việc thành lập trung tâm trọng tài cần có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam. Điều kiện là trọng tài viên chỉ định đề xuất thiết lập Mục 20 của Đạo luật Trọng tài Thương mại 2010 và được sự cho phép của Bộ trưởng Tư pháp.

2 / Thủ tục thành lập trung tâm trọng tài:

 • Các tài liệu để xin thành lập Trung tâm Trọng tài bao gồm:
 • Đơn xin thành lập;
 • Dự thảo Điều lệ Trung tâm Trọng tài theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;
 • Danh sách những người sáng lập và một phụ lục xác nhận rằng những người này đáp ứng các điều kiện quy định trong Mục 20 của Đạo luật Trọng tài Thương mại 2010.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Tư pháp cấp Giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài và phê duyệt Điều lệ của Trung tâm Trọng tài; việc từ chối phải được phản hồi bằng văn bản kèm theo giải thích rõ ràng về việc lý do.

  Xem Thêm : Review Dầu gội Selsun trị gàu có tốt không? Có mấy loại?

  3 / Hoạt động của Trung tâm Trọng tài đã Đăng ký:

  Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm 01 bộ hồ sơ sau:

  • Mẫu đơn đăng ký sự kiện;
  • Bản sao có chứng thực giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; nếu nộp bản sao thì phải đính kèm bản chính để đối chiếu;
  • Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; nếu nộp bản sao thì phải đính kèm bản chính để đối chiếu;
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các tài liệu xác nhận Trụ sở Trung tâm Trọng tài.
  • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Trung tâm Trọng tài. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Trung tâm Trọng tài, Bộ Tư pháp gửi Bộ Tư pháp 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Trung tâm trọng tài thông báo thành lập theo quy định tại Điều 26 Luật Trọng tài thương mại và khắc dấu theo quy định của pháp luật.

   Trung tâm Trọng tài có thể hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Điều 26 Thông báo về việc thành lập Trung tâm Trọng tài

   4 / Thông báo việc thành lập Trung tâm Trọng tài:

   Xem Thêm : Tìm hiểu về xét nghiệm bất thường nhiễm sắc thể

   Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Trung tâm trọng tài phải xuất bản ba số liên tiếp của Nhật báo Trung ương hoặc báo địa phương thay cho đăng ký kinh doanh. Trọng tài thương mại năm 2010.

   Trung tâm trọng tài phải niêm yết trên và danh sách các trọng tài viên của Trung tâm trọng tài tại trụ sở chính.

   5 / Địa vị pháp lý và cấu trúc của Trung tâm Trọng tài

   • Trung tâm Trọng tài có tư cách pháp nhân, con dấu và số tài khoản riêng.
   • Trung tâm Trọng tài không hoạt động vì lợi nhuận.
   • Cho phép Trung tâm Trọng tài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước.
   • Trung tâm Trọng tài có Ban Chấp hành và Ban Thư ký. Cơ cấu, tổ chức của Trung tâm trọng tài do quy chế của Trung tâm quy định. Ban điều hành Trung tâm trọng tài bao gồm Chủ tịch, một hoặc nhiều Phó Chủ tịch và Tổng thư ký, Tổng thư ký do Chủ tịch Trung tâm trọng tài bổ nhiệm. Chủ tịch Trung tâm trọng tài sẽ là trọng tài viên.
   • Trung tâm Trọng tài có danh sách các trọng tài viên.
   • 6 / Quyền và Nghĩa vụ của Trung tâm Trọng tài :

    • Các quy tắc và thủ tục của Trung tâm Trọng tài sẽ được thiết lập phù hợp với các quy định của Đạo luật này.
    • Xây dựng tiêu chí và quy trình lựa chọn trọng tài viên, tạo danh sách trọng tài viên và xóa tên các trọng tài viên khỏi danh sách trọng tài viên của tổ chức họ;
    • Gửi danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài và danh sách trọng tài viên cho Bộ Tư pháp để công bố;
    • Chỉ định các trọng tài viên để thành lập hội đồng trọng tài trong các trường hợp theo Đạo luật này;
    • Đưa ra các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác theo quy định của pháp luật;
    • Cung cấp các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ khác để giải quyết tranh chấp;
    • Nhận phí trọng tài và các phí pháp lý khác liên quan đến trọng tài;
    • Thanh toán phí trọng tài và các khoản phí khác;
    • Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết tranh chấp của trọng tài viên;
    • Gửi báo cáo hàng năm về hoạt động của Trung tâm Trọng tài cho Bộ Tư pháp nơi đăng ký Trung tâm Trọng tài;
    • Lưu trữ hồ sơ và cung cấp bản sao phán quyết trọng tài khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
    • 7 / Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trọng tài :

     Trung tâm Trọng tài ngừng hoạt động nếu:

     • Các trường hợp được quy định trong luật của Trung tâm Trọng tài;
     • Thu hồi giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button