Hỏi Đáp

Vai trò của thương mại trong phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam thời kỳ hội nhập

Tóm tắt:

Thương mại là một lĩnh vực kinh tế riêng biệt mà hoạt động của nó là mua bán hàng hóa và dịch vụ. Hoạt động kinh doanh là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác (theo Luật Thương mại Việt Nam). Bao gồm các hoạt động: mua bán hàng hoá; cung ứng dịch vụ; khuyến mại; các hoạt động trung gian kinh doanh… kế hoạch và chiến lược. thời kỳ hội nhập kinh tế.

Bạn đang xem: Vai trò của thương mại là gì

Từ khóa: thương mại, phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập.

1. Giới thiệu

Thương mại có lịch sử lâu đời và tồn tại thông qua các phương thức sản xuất xã hội. Hoạt động thương mại chịu sự chi phối của cả quy luật sản xuất hàng hóa và quy luật kinh tế vốn có trong mọi hệ thống chính trị – xã hội mà các ngành thương mại hoạt động. Sản xuất là điểm bắt đầu, tiêu dùng là điểm kết thúc, thương mại là chức năng phân phối và trao đổi là khâu trung gian. Trong trường hợp này, thương mại một mặt do sản xuất và tiêu dùng chi phối, mặt khác tác động tích cực và thuận lợi đến sản xuất và tiêu dùng. Thương mại không chỉ có nghĩa là người tiêu dùng tác động đến sản xuất mà còn có nghĩa là sản xuất tác động đến tiêu dùng, thúc đẩy tái sản xuất mở rộng và phát triển, nó là mắt xích trong guồng máy kinh tế.

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại đã trở thành lĩnh vực quan trọng hàng đầu, quan hệ thương mại đi trước sự thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa các quốc gia. Thương mại dịch vụ cũng là một cách để các nước đang phát triển tiến kịp các nước phát triển và thu hẹp dần khoảng cách với các nước phát triển. Do ảnh hưởng của cơ chế cũ, sản xuất nhỏ nên thương mại phát triển chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế. Phát triển thương mại là con đường phát huy tiềm năng, lợi thế của đất nước, thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, cần phải nhận thức rõ vai trò của hoạt động thương mại đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, lấy đó làm cơ sở khoa học để xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. phát triển kinh tế nước ta trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

2. Quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp

Trong lịch sử phát triển của sản xuất, không phải ngay từ đầu loài người đã biết sản xuất ra hàng hóa để trao đổi, về sau mục đích duy nhất của con người sản xuất ra hàng hóa là để đáp ứng nhu cầu của bản thân. TÔI. Chỉ khi nhu cầu của con người ngày càng cao, của cải vật chất ngày càng dư thừa thì người ta mới nghĩ đến trao đổi sản phẩm (trao đổi giản đơn). Cho đến khi hình thức trao đổi đơn giản này không còn đáp ứng được nhu cầu của nhau nữa thì “lưu thông hàng hóa” hỗ trợ cho quá trình phát triển đó. Lưu thông hàng hóa là một mốc quan trọng của quá trình sản xuất hàng hóa, còn thương mại là cao trào của trao đổi và lưu thông. Thương mại xuất hiện khi lưu thông trở thành một ngành độc lập không phụ thuộc vào sản xuất, thương mại tuy tách khỏi sản xuất nhưng nó chỉ có thể tồn tại và phát triển trong một xã hội có sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vì nó luôn gắn liền với sản xuất hàng hóa nên các bước hình thành ngành thương mại thường đi đôi với quá trình sản xuất hàng hóa.

Phân công lao động xã hội là điều kiện cần thiết cho sự ra đời của các ngành thương mại: phân công lao động xã hội là phân chia lao động thành các bộ phận, các lĩnh vực khác nhau, tạo ra những sản phẩm chuyên môn hoá xuất khẩu. Mỗi người chỉ sản xuất một hoặc một số sản phẩm, hoặc chỉ một bộ phận của sản phẩm. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống xã hội cần có sự trao đổi giữa hai bên. Khi phân công lao động mở rộng thì lưu thông hàng hóa cũng vậy. Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, hợp tác và hội nhập, sự phân công lao động không chỉ giới hạn trong mỗi quốc gia mà vượt ra khỏi biên giới mỗi quốc gia. Nhờ đó, việc trao đổi hàng hoá và lưu thông hàng hoá phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Xem thêm: Mắt đổ ghèn dấu hiệu không thể coi thường – Bệnh Viện Mắt Sài Gòn

Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất là điều kiện đủ cho sự xuất hiện và phát triển của thương mại: chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất làm cho những người sản xuất độc lập với nhau. khía cạnh kinh tế. Sản phẩm làm ra thuộc sở hữu cá nhân của từng người sản xuất, không ai có quyền tước đoạt của ai, nên việc trao đổi sản phẩm giữa những người sản xuất với nhau phải là trao đổi có thưởng, đổi lấy những vật có giá trị ngang nhau. Do đó, sản phẩm trở thành hàng hóa.

3. Vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam

1.Thương mại thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước

Xem thêm: Khám phá 7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, thương mại có vai trò quan trọng, đó là xóa bỏ sản xuất nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sản xuất hàng hóa (hàng hóa sản xuất) (trao đổi ra bên ngoài). Trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế, vai trò của thương mại với tư cách là một mắt xích không thể thiếu trong quá trình vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường đã được khẳng định. Thương mại có tác động tích cực thúc đẩy phân công lại lao động xã hội ở nước ta, thúc đẩy chuyên môn hóa và hợp tác hóa sản xuất, chuyển nền sản xuất sang sản xuất hàng hóa khối lượng lớn, tạo ra cung cầu hàng hóa lớn, đa dạng hóa nhu cầu trong nước. và nhu cầu xuất khẩu. Thương mại là nhân tố trực tiếp thúc đẩy lưu thông hàng hóa phát triển, cung ứng hàng hóa và dịch vụ thông suốt ở các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. Ngoài việc chịu sự điều chỉnh của các quy luật kinh tế hàng hoá, hoạt động thương mại còn thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội, cung cấp tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng, thu mua sản phẩm của các khu vực kinh tế kém phát triển, kinh tế khó khăn ở Việt Nam nhằm thúc đẩy kinh tế hàng hoá phát triển. Tại các khu vực này, thúc đẩy phát triển kinh tế tự nhiên, Giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng và tái cân bằng hoạt động kinh tế.

Thứ hai, thương mại thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Vai trò của thương mại dịch vụ gắn với sự phát triển của ngành xây dựng, nông lâm kết hợp và các ngành kinh tế khác của đất nước được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu hàng năm, kỳ kế toán. kế hoạch đề xuất. Thương mại là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là cầu nối giữa nông sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng… Thương mại cung cấp tư liệu sản xuất cần thiết, tạo điều kiện cho sản xuất tiên tiến, có lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng hóa do ngành, lĩnh vực sản xuất ra cần có mạng lưới thương mại để tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, làm trung gian điều tiết cung cầu. Khi hàng hóa tiêu thụ nhanh thì chu kỳ tái sản xuất và tốc độ tái sản xuất bị rút ngắn. Như vậy, thương mại đã mở đường cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm và tạo điều kiện cho công nghiệp phát triển. Trong thời kỳ cơ chế hành chính tập trung quan liêu, bao cấp, mọi sản phẩm, hàng hóa đều được nhà nước phân chia nhất định, thương mại chỉ cung cấp dịch vụ, hàng hóa do nhà nước cung cấp. Nền kinh tế còn nhiều sức ì, khu vực kinh tế không khuyến khích phát triển, quan hệ cung cầu vốn đã mất cân đối lại càng mất cân đối hơn. Nhưng từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, hoạt động mua bán chịu sự điều chỉnh của các quy luật kinh tế thị trường đã góp phần kích thích sản xuất phát triển cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho nhân dân.

Hoạt động thương mại kích thích các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới thiết bị, quy trình công nghệ, áp dụng khoa học quản lý thông qua cơ chế thị trường để sản xuất ngày càng tiên tiến, có sức cạnh tranh cao hơn với thị trường. Đây là những mắt xích quan trọng trên con đường công nghiệp hóa. Quá trình chuyển đổi nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa là một quá trình chịu sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó thị trường và thương mại là những yếu tố quan trọng. Hoạt động thương mại có chức năng mở mang thị trường trong và ngoài nước thông qua xuất nhập khẩu. Hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, giá trị của chúng được hiện thực hóa và một thành phần tích lũy được hình thành trong cơ cấu giá cả hàng hóa. Như vậy, hoạt động thương mại góp phần thúc đẩy sản xuất, tích lũy vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta trong thời kỳ hội nhập.

Thứ ba, thương mại thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác

Vai trò của thương mại trong nền kinh tế chung là: kích thích lực lượng sản xuất phát triển, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, đổi mới về lượng và chất của lao động trong tư duy kinh doanh, thể hiện sự đáp ứng đối với sản xuất. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, như máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu, hàng tiêu dùng, v.v. Thúc đẩy khoa học và công nghệ thông qua các chương trình chuyển giao công nghệ. Ảnh hưởng đến quá trình bố trí và phân bổ nguồn lực, thực hiện chuyên môn hóa, hình thành cơ cấu kinh doanh hiệu quả, tạo ra nhu cầu mới. Đưa sản phẩm ra thị trường thông qua các hợp đồng thương mại (bán buôn, bán lẻ) với các cơ sở sản xuất, thương mại thuộc các lĩnh vực. Chính vì vòng quay này mà ngành thương mại ngày càng có mối quan hệ mật thiết với các ngành khác và thúc đẩy lẫn nhau phát triển.

Xem thêm: Con ngoài giá thú là gì? Quy định pháp luật về con ngoài giá thú?

Thứ tư, thương mại thúc đẩy phân bổ nguồn lực

Đối với một nơi đất rộng người đông, nguồn lao động tương đối dồi dào và đa dạng, nhu cầu sử dụng lao động cũng đa dạng. Chính những môn học này đã góp phần vào sự lựa chọn nghề nghiệp và lưu thông hàng hóa của địa phương. Thương mại không chỉ là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng mà còn là trung gian phân bổ các nguồn lực tài chính để tham gia thương mại và lưu thông hàng hóa trên thị trường, có lợi cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

5.Thương mại có lợi cho mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại

Quan hệ thương mại với các nước trên thế giới sẽ ngày càng được củng cố, có lợi cho cả hai bên. Thương mại đóng vai trò trực tiếp mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ. sẽ giúp mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, liên kết sản xuất và tiêu dùng trong nước với các nước trên thế giới, thúc đẩy tích luỹ vốn, nhất là tích luỹ vốn ngoại hối, đổi mới công nghệ. Ngoài ra, quan hệ thương mại giúp hoặc thay đổi nhận thức của bạn bè quốc tế và nâng cao vị thế của Việt Nam.

Vì vậy, thương mại không chỉ giúp mở rộng quan hệ kinh tế trong nước mà còn giúp mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, cho phép thương mại địa phương thâm nhập thị trường nước ngoài. Vai trò của hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế địa phương và quan hệ kinh tế quốc tế là rất cần thiết ở Việt Nam trong giai đoạn này.

4. Kết luận

Như vậy, hoạt động kinh doanh là trung tâm của sự phát triển kinh tế – xã hội của mọi quốc gia, đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách quốc gia, giải quyết việc làm cho một bộ phận lớn dân cư địa phương đồng thời đáp ứng nhu cầu của đất nước. cuộc sống của mọi người. Vì vậy, việc hiểu rõ vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế – xã hội có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của nước ta trong thời kỳ hội nhập.

Tài liệu tham khảo:

Xem thêm: Vô sinh nữ: Nguyên nhân, cách chẩn đoán và phòng ngừa

1.Bộ môn Kinh tế Phát triển (2009), Giáo trình Kinh tế Phát triển, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

2. Chu văn mức, Phạm quang phan, Trần binh trong (2006), Giáo trình kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Nxb Chính trị.

3. GS.TS Đặng Đình Đào (2014), Giáo trình Kinh tế thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. Hà Nội.

Xem thêm: Thiết bị bán dẫn (Semiconductor) là gì? Ứng dụng của thiết bị bán dẫn

4.Hồ Văn Vinh (2006), Thương mại dịch vụ – một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Tạp chí Đảng Cộng sản số 108 – Viện Khoa học Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

5.pgs. ts. Nguyễn Văn Tuấn (2008), Giáo trình Thương mại quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Vai trò của doanh nghiệp tại Việt Nam

Trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội

Hội nhập kinh tế quốc tế

Thạc sĩ. Cung điện tuyết đỏ

Đại học Hải Phòng

Tóm tắt:

Kinh doanh là một lĩnh vực kinh tế riêng biệt chủ yếu liên quan đến việc mua bán hàng hóa và dịch vụ. Theo pháp luật thương mại Việt Nam, mục tiêu chính của hoạt động kinh doanh bao gồm lợi nhuận, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, đầu tư và các mục đích sinh lợi khác. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu vai trò của khu vực doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam nhằm hoạch định các kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: doanh nghiệp, phát triển kinh tế, hội nhập.

Xem thêm: Làm Vỡ Gương Có Sao Không? Điềm Gì? – Ngày Âm Lịch

Related Articles

Back to top button