Hỏi Đáp

Khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức

Vai trò của tổ chức là gì

1. Khái niệm

Tổ chức có nhiều nghĩa khác nhau. Khoa học quản lý nghiên cứu các tổ chức với tư cách là hệ thống xã hội của con người với các quá trình, hiện tượng và hoạt động của con người. Để có một cái nhìn khoa học về tổ chức, chúng ta cần hiểu nó theo hai góc độ: 1. Tổ chức là một thực thể; 2. Tổ chức là một hoạt động.

* Được tổ chức như một thực thể

Có nhiều khái niệm khác nhau về tổ chức khi được hiểu là một thực thể hoặc một đơn vị xã hội.

Theo nghĩa chung nhất: Tổ chức là một đơn vị xã hội được tạo thành từ các thành viên tham gia vào đơn vị xã hội đó để đạt được các mục tiêu chung và cá nhân.

Các nhà xã hội học tin rằng tổ chức là một cấu trúc xã hội đặc biệt của một nhóm chính, được tạo ra bởi hành vi rập khuôn của các thành viên và các nhóm hiện có. đạt được những mục tiêu nhất định trong đó.

Một số lượng lớn các nhà tư tưởng về tổ chức coi tổ chức là tập hợp các mối quan hệ của con người trong tất cả các hoạt động của nhóm.

Theo c.i barnard, tổ chức là một hệ thống các hoạt động hoặc nỗ lực trong đó hai hoặc nhiều người tham gia cùng nhau một cách có ý thức để đạt được một mục tiêu chung.

Hay nói một cách đơn giản, một tổ chức là sự liên hiệp của nhiều người theo một cách nào đó và với một mục đích chung.

* Được tổ chức như một hoạt động (hoặc chức năng tổ chức)

Chức năng tổ chức là một trong những chức năng quan trọng của quá trình quản lý. Mục đích của chức năng tổ chức là đảm bảo cung cấp kịp thời đủ số lượng và chất lượng nguồn nhân lực để điều phối công việc thông qua cơ cấu tổ chức được thiết kế tốt và các mối quan hệ quyền lực. Nội dung cơ bản của chức năng tổ chức là thiết kế tổ chức, phân công lao động và ủy quyền.

Xem Thêm : Quốc hiệu là gì? Tiêu ngữ là gì? Quy định về sử dụng Quốc hiệu và Tiêu ngữ?

Các chức năng của tổ chức được thiết kế để phân chia các nhiệm vụ chung thành các công việc cụ thể của từng bộ phận với quyền hạn riêng của chúng. Với những hàm ý này, chúng ta có thể hiểu chức năng tổ chức là phân chia nhiệm vụ thành các công việc, phân quyền, xác định các quy tắc thích hợp cho các bộ phận và xác định quy mô phù hợp cho từng bộ phận.

Với các nghĩa trên, chúng ta hiểu tổ chức là quá trình thiết kế trang thiết bị, bố trí, sắp xếp, sử dụng và phát triển các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu chung.

Như có thể thấy từ định nghĩa này, các hoạt động cơ bản của các chức năng tổ chức bao gồm:

– Xác định các nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được mục tiêu chung

– Nhóm các hoạt động này lại

-Phân công trưởng bộ phận và công việc của từng bộ phận

-Phân cấp các quyền thích hợp để thực hiện các tác vụ

-Thiết lập cơ chế phối hợp hoạt động giữa các bộ phận, cũng như cơ chế điều phối thông tin và thẩm quyền theo chiều ngang, dọc cho cơ cấu tổ chức (thiết kế mô hình cơ cấu tổ chức).

Do đó, thực chất của chức năng tổ chức là thực hiện sự phân công lao động hợp lý (bao gồm cả lao động quản lý và lao động cụ thể) nhằm phát huy tối đa khả năng của nguồn nhân lực để thực hiện có hiệu quả và đạt được kết quả của các mục tiêu chung. Vì vậy, tổ chức là một công việc chuyên môn vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật.

2. Vai trò của các chức năng tổ chức

Nếu tầm quan trọng của việc lập kế hoạch được phản ánh trong việc xác định các mục tiêu và kế hoạch hành động, thì các chức năng của tổ chức cho thấy tầm quan trọng của chúng trong việc biến các mục tiêu thành hiện thực. Không sai khi nói rằng chức năng tổ chức là yếu tố quyết định sự thành bại của bất kỳ tổ chức nào. Mọi hoạt động ra quyết định quản lý, hoạch định, lãnh đạo và kiểm soát không thể đạt được nếu không biết cách tổ chức một cách khoa học. Vai trò của các chức năng tổ chức được thể hiện trên các khía cạnh cơ bản sau:

Làm tốt chức năng của tổ chức trong việc xây dựng thể chế, đảm bảo sự phối hợp giữa các bộ phận được trật tự và nhịp nhàng, đảm bảo kỷ luật, phát huy được thế mạnh của mọi người và mọi người trong tổ chức. Ngược lại, nếu cơ cấu tổ chức được thiết kế kém sẽ làm giảm hiệu quả và khó khăn cho các hoạt động của tổ chức.

Xem Thêm : Chó bị run lẩy bẩy nguyên nhân là gì? |

Đồng thời, trong phân công công việc, nếu bố trí, sắp xếp sai nguồn nhân lực thì nguồn lực của tổ chức (nhân lực, vật lực, tài chính, v.v.) sẽ bị lãng phí, mất cơ hội và tổ chức sẽ bị suy yếu.

Qua phân tích trên có thể thấy vai trò quan trọng của các chức năng tổ chức trong hoạt động quản lý là:

– Thiết lập và hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế vận hành và phối hợp, hợp tác giữa các bộ phận. Từ đó, tăng hiệu quả hoạt động và giảm thiểu lãng phí trong hoạt động của tổ chức.

– Phát huy tối đa tiềm năng và khả năng của từng thành viên

Việc phân bổ con người và công việc hợp lý sẽ phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người.

– Kết hợp sức mạnh của từng cá nhân thành sức mạnh tổng hợp

Tổ chức tạo ra sự thống nhất và sự hợp tác (giữa các bộ phận, cá nhân, nguồn lực, mục tiêu) tạo ra sự thống trị của hệ thống. Do công việc tổ chức nên không có sự chồng chéo trong hoạt động của các bộ phận khác nhau và các mối quan hệ và sự kết hợp giữa các bộ phận này có thể được xác định trong quá trình đạt được mục tiêu.

Một thực thể quản lý kết nối hoạt động của các cá nhân, bộ phận và hoạt động thành một thể thống nhất thông qua các chức năng của tổ chức nhằm đạt được hiệu quả hơn các mục tiêu chung của tổ chức.

p>

-Đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động quản lý.

Hiệu quả của các quyết định quản lý sẽ được cải thiện thông qua quá trình phân bổ công việc và xác định mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận (cơ chế).

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button