Hỏi Đáp

Lý luận văn học là gì?

Văn học là gì lý luận văn học

Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi sẽ chia sẻ để giúp bạn đọc có thêm thông tin hữu ích về lý luận văn học, đồng thời giải đáp Lý luận văn học là gì? Vui lòng tham khảo:

Lý thuyết văn học là gì?

Lý luận văn học là nghiên cứu văn học ở trình độ lý luận chung nhằm khám phá những quy luật chung nhất của văn học. Chúng bao gồm nghiên cứu bản chất của sáng tạo văn học, chức năng xã hội và thẩm mỹ của văn học, và xác định các phương pháp phân tích và lý luận văn học.

Ngoài việc trả lời Lí luận văn học là gì, giúp bạn có thêm thông tin về Lí luận văn học? Chúng tôi có nhiều điều để chia sẻ bên dưới.

Tầm quan trọng của lý thuyết văn học

Lý thuyết văn học đóng một vai trò quan trọng vì lý thuyết văn học giúp:

Thứ nhất: xác định tính chất, loại hình và hình thức của văn học

Lý luận văn học trả lời các câu hỏi liên quan đến văn học: chỉ ra nguyên lý hình thành và phát triển của văn học, mục đích và vai trò của văn học, …

Văn học rất phong phú. Các tác phẩm được tạo ra đều có nguyên tắc và căn cứ rõ ràng, cụ thể, không thể tùy tiện, tùy tiện. sẽ được nhóm thành các nhóm cùng loại bằng một số phương pháp.

Thứ hai: làm rõ chức năng thẩm mỹ của văn học

Xem Thêm : Mã giao dịch Vietcombank là gì? 5 Cách tra cứu mã giao dịch!

Bất kỳ hoạt động sáng tạo nào của con người đều có một chiều hướng thẩm mỹ. Vì vậy, lý luận văn học ra đời là nhằm chiếm lĩnh giá trị thẩm mỹ của thế giới và tạo ra giá trị thẩm mỹ mới cho thế giới.

Thứ ba: Xác định các quy luật và đặc điểm phản ánh hiện thực

Chức năng này của lý luận văn học trả lời câu hỏi: Văn học có quan hệ như thế nào với đời sống? Những đặc điểm này được thể hiện như thế nào? Văn học phản ánh hiện thực như thế nào? …

Thứ tư: Các nguyên tắc và mô hình xây dựng hình ảnh

Yếu tố tượng hình khẳng định sự thành công của một tác phẩm văn học. Nghệ thuật thể hiện, phản ánh hiện thực cuộc sống, tạo nên nét độc đáo của tác phẩm

Thứ năm: Xác định phương pháp sáng tác và phân tích tác phẩm

Vai trò này làm gì để giúp định hướng phân tích? Các tác phẩm được phân tích trên cơ sở nào?

Lí luận văn học chỉ ra những nguyên tắc nghệ thuật tư tưởng chung về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và hiện thực cuộc sống trong quá trình định hình hình tượng, nội dung và nghệ thuật.

Mối quan hệ giữa lý luận văn học và các nghiên cứu văn học khác

Thứ nhất: Lý luận văn học và lịch sử văn học

Lí luận văn học và lịch sử văn học có quan hệ mật thiết với nhau. Cả hai đều có cùng một đối tượng văn học. Các khía cạnh cấu trúc của văn học sẽ được nghiên cứu một mặt, và các khía cạnh chung của văn học sẽ được nghiên cứu về mặt khác. Nhưng chúng có quan hệ với nhau. Không có cái này thì không có cái khác, và ngược lại. Người này sẽ đặt nền tảng cho người kia, và ngược lại. Có nghĩa là, nếu không có sự phát triển của văn học thì sẽ không có những quy luật và đặc trưng phổ quát của văn học. Mặt khác, không thể chỉ ra sự phát triển của văn học nếu không thấy được đặc trưng và quy luật chung.

Thứ hai: Lý luận văn học và phê bình văn học

Phê bình văn học, nghiên cứu các hiện tượng cụ thể trong lịch sử văn học và nghiên cứu các quy luật chung nhất của lý thuyết văn học. Như vậy, phê bình văn học và lịch sử văn học sẽ đưa ra những nhận định chung về lý luận văn học. Đúng hơn, lí luận văn học được coi là một bộ môn triết học cụ thể của văn học. Tức là nó cung cấp góc nhìn và kiến ​​thức cho phê bình văn học. Theo nghĩa tương tự, lý luận văn học về cơ bản được coi là bộ môn phương pháp luận của phê bình văn học và lịch sử văn học.

Thứ ba: Lý luận văn học và phương pháp nghiên cứu văn học

Xem Thêm : 24/7 nghĩa là gì? Sự khác biệt giữa 24/7 và 24/24 là gì?

Nghiên cứu văn học là một khoa học. Nếu là khoa học thì không có phương pháp. Không có phương pháp thì không có khoa học. Vì phương pháp là con đường dẫn đến tri thức. Nhưng giữa nhà khoa học xã hội và nhà khoa học tự nhiên, việc tiếp cận tri thức không giống nhau, mà mang tính đặc thù. Hệ thống lý luận về phương pháp nghiên cứu văn học sẽ mở đường cho các nhà nghiên cứu văn học tiếp cận nhanh chóng với chân trời khoa học.

Đối lập với lý luận văn học, phê bình văn học, lịch sử văn học … Phương pháp luận là khoa học của các khoa học. Nói cách khác, nó hơi siêu khoa học.

Khoa học: Lí luận văn học, lịch sử văn học, phê bình văn học … đều có phương pháp luận riêng. Đó là, phương pháp lý luận văn học, phương pháp lịch sử văn học, phương pháp phê bình văn học … đó là lý do tại sao lý luận văn học là một bộ môn khó, trừu tượng, rất mới. Bắt đầu năm học đầu tiên của bạn.

Thứ tư: Lý luận và thẩm mỹ văn học

So với mỹ học, lý luận văn học chỉ là một nhánh của nghệ thuật nghiên cứu. Mỹ học là khoa học phương pháp luận của đạo đức văn học. Mỹ học sẽ cung cấp nền tảng lý luận, tiêu chí thẩm mỹ và phương hướng lý luận văn học cho các nhà nghiên cứu văn học, đặc biệt là lý luận văn học.

Một trong những vấn đề của lý luận văn học là việc giải thích các hình tượng văn học. Để giải thích điều này, đạo đức văn học phải xem mỹ học giải quyết vấn đề của hình tượng nghệ thuật như thế nào, rồi trên cơ sở đó mới lý giải hình tượng văn học.

Thứ năm : Lý luận Văn học với Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học nghiên cứu tất cả các hoạt động ngôn ngữ của con người để xác định các đặc điểm và quy luật của ngôn ngữ quốc gia. Đối tượng của ngôn ngữ học là ngôn ngữ của người bình thường. Đồng thời, đối tượng của đạo đức văn học là văn học, nghệ thuật. Lí luận văn học đề cập đến vấn đề ngôn ngữ, nhưng nó là ngôn ngữ của văn học nghệ thuật, là chất liệu để xây dựng hình tượng nghệ thuật. Hơn nữa, ngôn ngữ của lý luận văn học chỉ là một khía cạnh của hình thức nghệ thuật.

Trên đây là một số liên quan đến Lý luận văn học là gì? Chúng tôi muốn gửi điều này đến độc giả của chúng tôi. Bài viết không tránh khỏi những hạn chế, rất mong được sự chia sẻ và đóng góp thông tin của độc giả.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button