Hỏi Đáp

Vật cùng loại là gì? Vật đặc định là gì? Sự giống và khác nhau giữa vật cùng loại và vật đặc định?

Cụ thể, tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản là vật, tiền, công cụ chuyển nhượng và quyền tài sản…. nơi các đối tượng có nhiều dạng khác nhau, bao gồm các đối tượng cùng loại và các đối tượng mặc định.

Luật sư Tư vấn pháp luật miễn phí Điện thoại 24/7: 1900.6568

Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Dân sự 2015;

– Nghị định số 21/2021 / nĐ-cp quy định việc thi hành Bộ luật Dân sự để bảo đảm việc tuân thủ các nghĩa vụ;

1. Đối tượng giống nhau là gì? Đối tượng cụ thể là gì?

– Điều 113 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định rõ, vật cùng loại là vật có cùng hình dạng, tính chất, tính sẵn có và có thể xác định được bằng đơn vị đo lường. Ngoài ra, các mặt hàng cùng loại có cùng chất lượng có thể hoán đổi cho nhau.

Ví dụ về các mặt hàng tương tự: gạo, muối, gạo nếp …

– Một đối tượng cụ thể cũng được xác định rõ, một đối tượng có thể được phân biệt với các đối tượng khác bằng các đặc điểm riêng của nó như ký hiệu, hình dạng, màu sắc, chất liệu, thuộc tính và vị trí. Một đối tượng cụ thể là một đối tượng duy nhất. Khi thực hiện nghĩa vụ giao một mặt hàng cụ thể, thì phải giao đúng mặt hàng đó.

Ví dụ về các mặt hàng cụ thể: túi xách của các thương hiệu thời trang nổi tiếng, tranh yêu cầu tô màu riêng, động cơ xe máy, máy tính xách tay …

Các đồ vật cùng loại được dịch sang tiếng Anh như sau: đồ vật cùng loại

Đối tượng cụ thể được dịch sang tiếng Anh như sau: đối tượng đặc biệt

Các khái niệm về cùng một loại sự vật được dịch sang tiếng Anh như sau:

Đối tượng cùng loại là đối tượng có cùng hình dạng, tính chất và mục đích sử dụng và có thể được xác định bằng các đơn vị đo lường. Ngoài ra, các mặt hàng cùng chủng loại và chất lượng có thể hoán đổi cho nhau.

Đối tượng mặc định là tiếng Anh như sau: đối tượng cụ thể

Khái niệm đối tượng mặc định được dịch sang tiếng Anh như sau:

Một đối tượng cụ thể là một đối tượng có thể được phân biệt với các đối tượng khác bằng các đặc điểm riêng của nó như ký hiệu, hình dạng, màu sắc, chất liệu, thuộc tính và vị trí. Một đối tượng cụ thể là một đối tượng duy nhất. Khi hoàn thành nghĩa vụ giao một mặt hàng cụ thể, thì mặt hàng đó phải được giao đúng

2. Điểm giống và khác nhau giữa các đối tượng cùng loại và các đối tượng cụ thể:

Đầu tiên, gần như

Xem Thêm : Du lịch đến Mexico có an toàn không?

Về vấn đề thực hiện nghĩa vụ giao nộp vật phẩm, Điều 279 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Khi người có nghĩa vụ giao nộp vật phẩm thực hiện nghĩa vụ giao nộp vật phẩm thì phải giữ gìn, bảo quản vật phẩm. cho đến khi họ giao hàng.

Khi vật cần giao là vật cụ thể thì bên có nghĩa vụ phải giao đúng vật, đúng điều kiện; nếu là vật tương tự thì phải giao đúng số lượng, chất lượng đã thoả thuận; nếu không đảm bảo chất lượng. thỏa thuận thì phải giao theo Chất lượng chung, nếu là đối tượng đồng bộ thì phải giao đồng bộ. “

Theo đó, khi thực hiện nghĩa vụ chuyển nhượng, bên giao phải chịu trách nhiệm về số lượng, kích thước, mẫu mã, đặc điểm, … theo yêu cầu của bên yêu cầu …

– Khi xét đến các thuộc tính, đặc điểm của các đối tượng cùng loại và các đối tượng cụ thể, chúng ta thấy có điểm giống nhau ở đây, đều là đối tượng đồng bộ (các bộ phận hoặc các bộ phận được khớp với nhau và liên kết với nhau để tạo thành một thành phần). Nếu thiếu một hoặc một bộ phận hoặc bộ phận đó không đúng quy cách, chủng loại thì không thể sử dụng được hoặc làm giảm giá trị sử dụng của toàn bộ).

Thứ hai, về sự khác biệt giữa mặt hàng cùng loại và mặt hàng mặc định

A, đại loại như vậy

– là một vật thể có hình dạng, đặc tính và mục đích giống nhau và có thể được xác định bằng các đơn vị đo lường

– Các vật cùng loại có cùng khối lượng có thể hoán đổi cho nhau, nếu vật cùng loại bị phá hủy thì có thể thay thế bằng vật cùng loại khác.

Thứ hai, đối tượng mặc định

– là một đối tượng có thể được phân biệt với các đối tượng khác bằng các đặc điểm riêng biệt về ký hiệu, hình dạng, màu sắc, chất liệu, đặc tính và vị trí.

– Vật cụ thể chỉ có một loại, khi vật cụ thể bị tiêu huỷ không thể thay thế bằng loại khác, quan hệ pháp luật chấm dứt

– Một đối tượng cụ thể khác với một đối tượng cùng loại ở chỗ nếu một đối tượng cùng loại bị phá hủy, nó có thể được thay thế bằng một đối tượng khác cùng loại, tuy nhiên, bản chất của một đối tượng cụ thể là có chỉ là một loại và Không thể thay thế, một đối tượng cụ thể được đặc trưng bằng cách phân biệt nó với các đối tượng khác bằng các đặc điểm riêng biệt như biểu tượng, hình dạng, màu sắc, vật liệu, vị trí, v.v. Để thực hiện được việc giao quyền, tài sản phải được chuyển giao theo đặc điểm của đối tượng. Nếu đúng về số lượng của đối tượng chuyển giao nhưng sai về bản chất thì vẫn bị coi là vi phạm nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm dân sự.

3. Các đối tượng tương tự và đối tượng cụ thể có thể được sử dụng làm bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ:

Điều 105 năm 2015 quy định về tài sản “tài sản là vật, tiền, công cụ chuyển nhượng và các quyền tài sản”. Một đối tượng được coi là tài sản khi đáp ứng các điều kiện sau:

– là một phần của thế giới vật chất. Tức là vì mục đích hữu ích, vì lợi ích của con người.

– Mọi người sở hữu, mang lại lợi ích cho chủ đề. Ví dụ: phục vụ nhu cầu sản xuất thực phẩm, quần áo hoặc du lịch …

– tồn tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai.

– Vật phải có giá trị đặc trưng và trở thành đối tượng của giao dịch dân sự

Trong cùng một loại vật, một vật cụ thể được coi là một thuộc tính và sở hữu tất cả các phần tử

Xem Thêm : Cửa Nhôm Xingfa Hệ 93 Là Gì? – Có Nên Mua Không

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm: cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, nhận ủy thác, bảo lưu quyền sở hữu, bảo lãnh, thế chấp, cầm giữ tài sản.

Đầu tiên, quá trình xử lý thuộc tính là đồng bộ

Tại Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, người nhận bảo đảm có quyền coi tất cả các bộ phận, bộ phận của tài sản bảo đảm đồng thời là vật đồng bộ. Trường hợp tài sản bảo đảm gồm nhiều tài sản bổ sung có thể phân chia được thì xử lý riêng từng tài sản, tài sản không chia được thì xử lý chung.

Bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu bên thứ ba có nghĩa vụ thanh toán, hoàn trả hoặc chuyển tiền, tài sản khác cho mình. Bên bảo lãnh phải chứng minh quyền lợi của mình nếu con nợ yêu cầu.

Ngoài ra, bên nhận bảo đảm có nghĩa vụ xuất trình vận đơn và chứng từ vận tải theo đúng thủ tục do pháp luật quy định khi thực hiện quyền chiếm hữu hàng hóa được ghi trên vận đơn. Hàng hải, hàng không hoặc các luật khác có liên quan. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, việc xử lý hàng hóa nêu trong vận đơn và chứng từ vận tải phải tuân theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 21/2021 / nĐ-cp quy định việc thực hiện các quy định của Bộ luật dân sự về an toàn thực phẩm. .

Nếu bên nhận bảo đảm đồng thời là bên có nghĩa vụ thanh toán thì bên nhận bảo đảm có quyền thực hiện nghĩa vụ này bằng tiền hoặc tài sản đã nhận theo quy định tại Điều 54 Quy chế thi hành Nghị định số 21/2021 / nĐ-cp Dân sự. Quy tắc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Thứ hai, lấy lại tài sản thế chấp

Trường hợp Điều 57 Nghị định số 21/2021 / nĐ-cp thi hành Bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì bên nhận tài sản bảo đảm có quyền thu hồi tài sản bảo đảm. . Chi tiết như sau:

– Bên bảo lãnh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với bên bảo lãnh sau khi thực hiện xong nghĩa vụ xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều 302 Bộ luật dân sự và đã thanh toán các chi phí phát sinh do quá hạn thực hiện nghĩa vụ, trừ trường hợp khác do pháp luật quy định. Họ được hưởng tài sản đó.

– Tài sản thế chấp đã được thay thế bằng tài sản khác. Cả hai bên có thể thỏa thuận các điều kiện để trao đổi đối tượng đồng bộ đã sử dụng trước đó với một đối tượng khác có giá trị tương tự hoặc để thay thế. Ngay cả khi bên thu hồi tài sản có nhu cầu và đồng ý đổi bằng tài sản khác thì bên giao tài sản có thể giao tài sản khác theo yêu cầu của bên kia.

– Khoản nợ có bảo đảm đã được thanh toán bằng hình thức thanh lý. Nếu các bên thỏa thuận điều khoản về việc thực hiện nghĩa vụ trước khi thu hồi tài sản thì các bên sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bên kia bằng cách bù trừ các nghĩa vụ đã cam kết trước đó hoặc các khoản thiệt hại đã gây ra.

– Các thỏa thuận khác hoặc luật dân sự hoặc luật khác có liên quan không xử lý tài sản thế chấp.

Thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh

– Các hợp đồng bảo lãnh theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật có liên quan hoặc theo yêu cầu công chứng, chứng thực sẽ có hiệu lực kể từ ngày được công chứng, chứng thực.

– Các hợp đồng bảo lãnh không có trong Điều 22 khoản 1 Nghị định số 21/2021 / nĐ-cp quy định việc thi hành Bộ luật dân sự liên quan đến bảo lãnh thực hiện có hiệu lực kể từ thời điểm các bên thỏa thuận. . Nếu không có thỏa thuận thì có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng.

– Trường hợp tài sản bảo đảm bị thu hồi theo thỏa thuận thì nội dung hợp đồng bảo đảm liên quan đến tài sản bị thu hồi không còn giá trị; nếu bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm liên quan đến tài sản phải tuân theo Bộ luật dân sự, v.v … các luật có liên quan.

– Các biện pháp bảo đảm chưa có hiệu lực đối với bên thứ ba và không làm thay đổi hoặc chấm dứt hiệu lực của hợp đồng bảo đảm.

Do đó, đối tượng đồng bộ hóa có thể được sử dụng để thực hiện giao dịch của chủ thể nhằm đảm bảo lợi ích của tất cả các bên. Lợi tức này trên các tài sản có cùng giá trị được gọi là tính đồng bộ. Để giúp các bên giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và dễ dàng. Rõ ràng, trước đó cả hai bên đã cam kết sử dụng một đối tượng khác có giá trị tương tự thay cho đối tượng đã sử dụng hoặc đã thỏa thuận giải quyết với nhau bằng một loại đối tượng đồng bộ khác. Điều này chứng tỏ bộ đồng bộ đã được sử dụng để bảo đảm các giao dịch, nghĩa vụ dân sự với nhau.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button